Aktywacja produktu

W celu aktywowania produktu zabezpieczającego firmy ESET na komputerze klienckim lub urządzeniu mobilnym wykonaj opisane poniżej czynności.

Podstawowe

Wprowadź informacje podstawowe dotyczące zadania, takie jak nazwa i opcjonalny opis. Kategoria zadania i Typ zadania są wybierane wstępnie na podstawie poprzedniego wyboru. W polu Typ zadania (patrz lista wszystkich zadań klientów) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Ustawienia aktywacji produktu — wybierz z listy licencję dla klienta. Ta licencja zostanie użyta w odniesieniu do produktów, które są już zainstalowane na kliencie. Jeśli na liście nie ma żadnych licencji, przejdź do obszaru Licencje w celu dodania licencji.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Zadanie Aktywacja produktu można uruchomić na urządzeniach mobilnych (w aplikacji ESET Endpoint dla systemu Android) z użyciem licencji offline.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno. Zalecamy kliknięcie pozycji Utwórz element wyzwalający w celu określenia czasu wykonania oraz obiektów docelowych zadania klienta. W przypadku kliknięcia pozycji Zamknij element wyzwalający można utworzyć później. Aby utworzyć element wyzwalający później, wybierz instancję zadania klienta i wybierz opcję Uruchom w z menu rozwijanego.

client_task_finish