Certyfikat APN/DEP

Certyfikat APN (Apple Push Notification) / DEP (Device Enrollment Program) jest używany przez narzędzie ESMC MDM do rejestracji urządzeń z systemem iOS. Aby rejestrować urządzenia z systemem iOS w programie ESMC, należy najpierw utworzyć certyfikat Apple Push Certificate i uzyskać jego podpis od firmy Apple. Ponadto należy się upewnić, że rozwiązanie ESMC ma ważną licencję.

Kliknij kartę Więcej, wybierz pozycję Certyfikaty równorzędne, kliknij pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Certyfikat APN/DEP.

details_hoverUWAGA

Do otrzymania certyfikatu APN jest potrzebny identyfikator Apple ID. Firma Apple wymaga tego identyfikatora w celu uzyskania podpisu certyfikatu.

Certyfikat APN jest ważny przez jeden rok. Jeśli Twój certyfikat niedługo wygasa, wykonaj poniższe czynności, a w kroku 2 części Certyfikat wybierz opcję Odnów.

Do uzyskania tokenu rejestracji DEP jest potrzebne konto w portalu DEP firmy Apple.

Tworzenie żądania

Określ atrybuty certyfikatu (kod kraju, nazwa organizacji itd.) i kliknij opcję Prześlij żądanie.

APN_certificate

Pobierz

Pobierz żądanie podpisania certyfikatu (Certification Signing Request, CSR) i klucz prywatny.

APN_certificate_download

Certyfikat

1.Otwórz Portal certyfikatów firmy Apple (Apple Push Certificates Portal) i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple ID.

2.Kliknij opcję Tworzenie certyfikatu.

3.Wprowadź uwagi (opcjonalnie). Kliknij przycisk Wybierz plik i prześlij plik CSR pobrany w poprzednim kroku, a następnie kliknij przycisk Przesyłanie.

4.Po jakimś czasie zostanie wyświetlony nowy ekran potwierdzenia zawierający powiadomienie o pomyślnym utworzeniu certyfikatu APNS dla serwera zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET.

5.Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik .pem w komputerze.

6.Zamknij portal certyfikatów Apple Push i przejdź do sekcji Przesyłanie poniżej.

APN_certificate_certificate

validation-status-icon-warning WAŻNE

Certyfikat APNS jest wymagany zarówno w przypadku polityk zarządzania urządzeniami mobilnymi objętych programem DEP, jak i niekorzystających z tego programu.

Jeśli tworzysz certyfikat rejestracji w programie DEP, przejdź tutaj.

apns_cert

Przesyłanie

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków możesz utworzyć politykę Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi, umożliwiającą aktywację usług APNS na potrzeby rejestracji urządzeń z systemem iOS. Następnie możesz zarejestrować dowolne urządzenie z systemem iOS, otwierając stronę https://<mdmcore>:<enrollmentport>/unique_enrollment_token w przeglądarce na urządzeniu.

APN_certificate_upload