Certyfikaty

Certyfikaty stanowią ważny element rozwiązania ESET Security Management Center — są potrzebne komponentom ESMC do komunikacji z serwerem ESMC. Aby wszystkie komponenty mogły komunikować się poprawnie, certyfikaty równorzędne muszą być ważne i podpisane przez ten sam urząd certyfikacji. Więcej informacji na temat certyfikatów w ESMC zawiera ten artykuł w bazie wiedzy.

W konsoli internetowej ESMC można utworzyć nowy urząd certyfikacji oraz certyfikaty równorzędne. W tym przewodniku znajdują się łącza do odpowiednich instrukcji, które należy wykonać:

Tworzenie nowego urzędu certyfikacji

oImportowanie klucza publicznego

oEksportowanie klucza publicznego

oEksportowanie klucza publicznego w formacie BASE64

Tworzenie nowego certyfikatu równorzędnego

oTworzenie certyfikatu

oEksportowanie certyfikatu

oTworzenie certyfikatu APN

oOdwoływanie certyfikatu

oUżywanie certyfikatu

oUstawianie nowego certyfikatu serwera ESMC

oUżywanie certyfikatów niestandardowych w programie ESET Security Management Center

oCertyfikat, który wkrótce wygaśnie — raportowanie i zastępowanie

validation-status-icon-warning WAŻNE

System macOS/OS X nie obsługuje certyfikatów o dacie ważności 19 stycznia 2038 r. lub późniejszej. Agent ESET Management w systemie macOS / OS X nie obsługuje nawiązywania połączenia z serwerem ESMC.

details_hoverUWAGA

W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych podczas instalacji komponentów oprogramowania ESMC wartość pola Ważność to 2 dni przed utworzeniem certyfikatu.

W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych w konsoli internetowej ESMC wartość pola Ważność to 1 dzień przed utworzeniem certyfikatu. Powodem jest uwzględnienie wszystkich możliwych różnic czasu między systemami, których to dotyczy.

Na przykład urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku podczas instalacji mają wstępnie zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 10 stycznia 2017 roku, a urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku w konsoli internetowej ESMC mają wstępnie zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 11 stycznia 2017 roku.