Więcej

Część Więcej jest komponentem zaawansowanej konfiguracji programu ESET Security Management Center. W części tej znajdują się narzędzia potrzebne administratorowi do zarządzania klienckimi rozwiązaniami zabezpieczającymi oraz ustawienia serwera ESMC. Narzędzi tych można użyć do skonfigurowania środowiska sieciowego w taki sposób, by nie wymagało ono zbyt wielu czynności związanych z konserwacją.

W tej części:

Grupy

Szablony grup dynamicznych

Przesłane pliki

Kwarantanna

Zarządzanie licencjami

Uprawnienia dostępu

Certyfikaty

Zadania serwera

Ustawienia serwera