Rješavanje pitanja kloniranja

Pitanje se prikazuje ako ESMC server otkrije nešto od sljedećeg:

klonirani uređaj koji se povezuje

promjenu hardvera na postojećem uređaju s instaliranim ESET Management agentom

 
Svaki put kad se računalo poveže s ESMC serverom, stvara se stavka s otiska prsta hardvera. Otisak prsta ne mijenja se nakon što se računalo ponovno instalira pa se može upotrijebiti za podudaranje novo povezanog računala s prethodno povezanim računalom.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Otkrivanje otiska prstiju hardvera nije podržano na sustavima:

Linux, macOS, Android, iOS

sustavi kojima upravlja računalo ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security)

bez ESET Management agenta 7

Kliknite pitanje i odaberite Riješi pitanje da biste otvorili izbornik sa sljedećim opcijama:

Nova se računala kloniraju ili preslikavaju s ovog računala

Usporedi s postojećim računalom svaki put

Odaberite ovu opciju kada:

Upotrebljavate računalo kao glavno i sve njegove slike trebale bi se povezati sa stavkom postojećeg računala u programu ESMC.

Upotrebljavate računalo kao glavno kako bi se postavilo VDI okruženje i računalo je u VDI skupu te se očekuje da će vratiti svoj identitet na temelju ID-a otiska prsta hardvera.

Članak u bazi znanja

Stvori novo računalo svaki put

Odaberite ovu opciju kada upotrebljavate računalo kao glavnu sliku i želite da ESMC automatski prepoznaje sve klonove ovog računala kao nova računala. Nemojte upotrebljavati s VDI okruženjima.

Članak u bazi znanja

Stvori novo računalo samo ovaj put

Računalo se klonira samo jednom. Odaberite kako biste stvorili novu instancu za klonirani uređaj.

Članak u bazi znanja

 

Na ovom računalu nisu klonirana računala, no hardver mu se promijenio

Prihvati promijenjeni hardver svaki put

Trajno deaktivirajte otkrivanje hardvera za ovaj uređaj. Upotrebljavajte samo ako se prijave nepostojeće promjene hardvera.

Ova je radnja nepovratna!

Prihvati promijenjeni hardver samo ovaj put

Odaberite kako biste obnovili otisak prsta hardvera uređaja. Upotrijebite tu opciju kad se hardver klijentskog računala promijeni. Buduće izmjene hardvera ponovno će se prijaviti.

Kliknite Riješi da biste prenijeli odabranu opciju.

 

 

question

Situacija dvostrukog agenta

Ako je ESET Management agent deinstaliran (no računalo nije uklonjeno s web konzole) s klijentskog računala i ponovno instaliran, postoje dva ista računala na web konzoli. Jedan je povezan sa serverom, a drugi nije. Ta situacija nije opisana u dijaloškom prozoru Pitanja. Takva je situacija rezultat netočnog postupka uklanjanja agenta. Jedino rješenje jest ručno delete_default ukloniti računalo koje nije povezano s web konzole. Povijest i dnevnici stvoreni prije ponovne instalacije zauvijek će biti izgubljeni.

Upotreba zadatka za uklanjanje računala koja se ne povezuju

Ako imate VDI skup računala i niste ispravno riješili pitanje (pogledajte gore), web konzola stvara novu instancu računala nakon ponovnog učitavanja računala iz skupa. Instance računala skupljaju se na web konzoli, a licence se mogu maksimalno iskoristiti. Ne preporučujemo rješavanje postavljanjem zadatka za brisanje računala koja se ne povezuju. Takav postupak uklanja povijest (dnevnike) za izbrisana računala, a licence se također mogu maksimalno iskoristiti.

Maksimalno iskorištene licence

Kada se klonira klijentsko računalo s instaliranim ESET Management agentom i aktiviranim ESET-ovim sigurnosnim programom, svako klonirano računalo može zahtijevati drugo licenčno mjesto. Ovim se postupkom licenca može brzo maksimalno iskoristiti. Problem se ne pojavljuje u svim okruženjima. Ako dođe do maksimalne iskorištenosti, obratite se prodavaču radi promjene licence.

Obavijesti za klonirana računala

Postoje tri pripremljene obavijesti koje korisnik može upotrijebiti za radnje povezane s kloniranjem i promjenu hardvera ili korisnik može stvoriti novu prilagođenu obavijest pomoću događaja koji su povezani sa kloniranjem. Da biste postavili obavijest, idite do izbornika wakeup_default Obavijesti na web konzoli.

Prijavljeno novo računalo – pošaljite obavijest ako je računalo povezano prvi puta s odabranom statičkom grupom (grupa Svi odabire se prema standardnim postavkama). To radi samo s ESET Management agentima 7.

Vraćen identitet računala – pošaljite obavijest ako je računalo identificirano na temelju hardvera. Računalo je klonirano s glavnog uređaja ili drugog poznatog izvora.

Otkriveno potencijalno kloniranje računala – pošaljite obavijest o značajnoj izmjeni hardvera ili kloniranju ako izvorno računalo nije prije označeno kao glavno.