Preimenovanje računala

Možete upotrijebiti zadatak Preimenuj računala za preimenovanje računala u FQDN format u sustavu ESMC. Možete upotrijebiti postojeći zadatak servera koji je prema standardnim postavkama dio ESMC instalacije. Ako je naziv klijentskog uređaja različit od onog navedenog u pojedinostima uređaja, pokretanje ovog zadatka može vratiti ispravni naziv.

Ovaj zadatak automatski preimenuje sinkronizirana računala u grupi Izgubljeno i pronađeno svakoga sata. Da biste stvorili novi zadatak, kliknite Zadaci servera > Preimenuj računala > Novo.

Osnovno

U ovom odjeljku možete unijeti osnovne informacije o zadatku, kao što je naziv i opis (nije obavezno). Također možete odabrati među sljedećim postavkama okidača zadatka:

Izvrši zadatak odmah nakon završetkaodaberite ovu opciju da se zadatak automatski pokrene kada kliknete „Završi”.

Konfiguriraj okidačodaberite ovu opciju da biste aktivirali odjeljak Okidač, u kojem možete konfigurirati postavke okidača.

Da biste postavili okidač kasnije, ostavite potvrdni okvir neoznačen.

 

Postavke

Naziv grupe – odaberite statičku ili dinamičku grupu ili stvorite novu statičku ili dinamičku grupu za preimenovana računala.

Preimenuj na temelju:

Naziv računala – svako se računalo na lokalnoj mreži identificira prema jedinstvenom nazivu računala.

FQDN računala (potpuno kvalificirani naziv domene) – započinje nazivom hosta i nastavlja se nazivima domene sve do naziva domene najviše razine.

Razrješenje sukoba naziva izvršit će se za računala koja su već prisutna u sustavu ESMC (naziv računala mora biti jedinstven) i ona koja su dodana sinkronizacijom. Provjere se odnose samo na nazive računala izvan podstabla koje se sinkronizira.

Okidač

Odjeljak Okidač sadrži informacije o jednom okidaču ili više okidača koji bi pokretali zadatak. Svaki zadatak servera može imati najviše jedan okidač. Svaki okidač može pokrenuti samo jedan zadatak servera. Ako opcija Konfiguriraj okidač nije odabrana u odjeljku Osnovno, okidač se ne stvara. Zadatak se može stvoriti bez okidača. Takav se zadatak kasnije može pokrenuti ručno ili mu se može dodati okidač.

Napredne postavke – regulacija

Postavljanjem regulacije možete postaviti napredna pravila za stvoreni okidač. Postavljanje regulacije nije obavezno.

Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane opcije. Provjerite postavke i kliknite Završi ako su u redu. Zadatak je sada stvoren i spreman za korištenje.