Način rada za sinkronizaciju – Active Directory / Open Directory / LDAP

Kliknite Više > Zadaci servera > Sinkronizacija statičke grupe > Novo.

Osnovno

U ovom odjeljku možete unijeti osnovne informacije o zadatku, kao što je naziv i opis (nije obavezno). Također možete odabrati među sljedećim postavkama okidača zadatka:

Izvrši zadatak odmah nakon završetkaodaberite ovu opciju da se zadatak automatski pokrene kada kliknete „Završi”.

Konfiguriraj okidačodaberite ovu opciju da biste aktivirali odjeljak Okidač, u kojem možete konfigurirati postavke okidača.

Da biste postavili okidač kasnije, ostavite potvrdni okvir neoznačen.

 

Postavke

Zajedničke postavke

Kliknite Odaberi pod opcijom Naziv statičke grupe prema standardnoj postavci za sinkronizirana računala će se upotrebljavati glavna grupa izvršnog korisnika. Umjesto toga, možete stvoriti novu statičku grupu.

Objekt za sinkronizaciju – Ili Računala i grupe ili Samo računala.

Postupanje u slučaju sukoba pri stvaranju računala – ako sinkronizacija dodaje računala koja su već članovi statičke grupe, možete odabrati način rješavanja sukoba:

oPreskoči (sinkronizirana računala neće se dodati)

oPremjesti (nova će se računala premjestiti u podgrupu)

oUdvostruči (stvara se novo računalo s izmijenjenim nazivom)

Postupanje prilikom uklanjanja računala – ako računalo više ne postoji, možete ga ili ukloniti ili preskočiti.

Postupanje prilikom uklanjanja grupe – ako grupa više ne postoji, možete je ili ukloniti ili preskočiti.

Način rada za sinkronizaciju – Active Directory / Open Directory / LDAP

Pročitajte i naš članak u bazi znanja o upravljanju računalima pomoću sinkronizacije servisa Active Directory u sustavu ESMC 7.

Postavke veze servera

Server – unesite naziv servera ili IP adresu svojeg domenskog kontrolera.

Prijava:Unesite korisničko ime za domenski kontroler u sljedećem formatu:

oDOMAIN\username (ESMC server koji radi na sustavu Windows)

ousername@FULL.DOMAIN.NAME ili username (ESMC server koji radi na sustavu Linux).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Obavezno upišite naziv domene velikim slovima; ovo je oblikovanje potrebno za ispravnu provjeru autentičnosti upita serveru servisa Active Directory.

Lozinka – unesite lozinku kojom se koristite za prijavu na svoj domenski kontroler.

Upotrijebi LDAP parametreako želite upotrebljavati LDAP, označite potvrdni okvir pokraj opcije Koristi LDAP umjesto servisa Active Directory i unesite specifične atribute koji odgovaraju vašem serveru. Možete i odabrati Unaprijed zadane postavke tako da kliknete Prilagođeno.Sljedeći će se atributi automatski popuniti:

oActive Directory – kliknite Pregledaj pored opcije Razlikovni naziv. Prikazat će se vaše stablo Active Directory. Odaberite gornji unos kako biste sinkronizirali sve grupe s programom ESMC ili odaberite samo posebne grupe koje želite dodati. Sinkroniziraju se samo računala i organizacijske jedinice. Na kraju kliknite U redu.

oMac OS X Server Open Directory (nazivi hosta računala)

oMac OS X Server Open Directory (IP adrese računala)

oOpenLDAP sa Samba zapisima računala – za postavljanje parametara DNS naziva u servisu Active Directory.

oKada upotrebljavate unaprijed zadane postavke za LDAP i Active Directory, možete ispuniti pojedinosti računala atributima iz strukture servisa Active Directory. Mogu se upotrijebiti samo atributi vrste DirectoryString. Da biste provjerili atribute na domenskom kontroleru, možete upotrijebiti alat (primjerice ADExplorer). Pogledajte odgovarajuća polja u tablici u nastavku:

Polja pojedinosti računala

Polja zadatka sinkronizacije

Naziv

Atribut naziva hosta računala

Opis

Atribut opisa računala

Postavke sinkronizacije

Razlikovni naziv – put (razlikovni naziv) do čvora u stablu Active Directory. Ako ovu opciju ostavite praznom, sinkronizirat će se cijelo AD stablo.

Izuzeti razlikovni naziv(i) – Možete odabrati izuzimanje (ignoriranje) određenih čvorova u stablu Active Directory.

Ignoriraj deaktivirana računala (samo u servisu Active Directory) – možete odabrati zanemarivanje računala koja su deaktivirana u servisu Active Directory (zadatak će preskočiti ta računala).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako dobijete pogrešku: Server not find in Kerberos database nakon što kliknete Pregledaj, upotrijebite AD FQDN servera umjesto IP adrese.

hmtoggle_plus0Sinkronizacija putem Linux servera

 

Okidač

Odjeljak Okidač sadrži informacije o jednom okidaču ili više okidača koji bi pokretali zadatak. Svaki zadatak servera može imati najviše jedan okidač. Svaki okidač može pokrenuti samo jedan zadatak servera. Ako opcija Konfiguriraj okidač nije odabrana u odjeljku Osnovno, okidač se ne stvara. Zadatak se može stvoriti bez okidača. Takav se zadatak kasnije može pokrenuti ručno ili mu se može dodati okidač.

Napredne postavke – regulacija

Postavljanjem regulacije možete postaviti napredna pravila za stvoreni okidač. Postavljanje regulacije nije obavezno.

Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane opcije. Provjerite postavke i kliknite Završi ako su u redu. Zadatak je sada stvoren i spreman za korištenje.