Pojedinačna prijava putem linka ili QR koda

Kada prijavljujete mobilni uređaj putem linka ili QR koda za prijavu, trebat će vam fizički pristup uređaju. Također, da biste upotrijebili QR kôd, na mobilnom uređaju morate imati instaliranu aplikaciju čitača/skenera QR koda.

details_hoverNAPOMENA

Za velik broj mobilnih uređaja preporučujemo da se koristite opcijom prijave putem e-pošte.

1.Da biste dodali novi mobilni uređaj, idite na odjeljak Računala ili Više > Grupe. Odaberite statičku grupu u koju želite dodati mobilni uređaj i kliknite Dodaj novo > Mobilni uređaji > Pojedinačna prijava putem linka ili QR koda.

add_mobile_devices

2.Naziv uređaja – unesite naziv mobilnog uređaja (taj naziv prikazat će se na popisu računala) i, ako želite, unesite opis.

3.Korisnik (nije obavezno) – preporučujemo vam da mobilnom uređaju dodijelite korisnika. To je obavezno za iOS uređaje, ali ne i za Android.

4.Mobile Device Connector – automatski će se odabrati. Ako imate više od jednog MDC-a, odaberite ga s popisa tako da kliknete FQDN. Ako još nemate instaliran Mobile Device Connector, pogledajte upute za instalaciju u poglavljima Instalacija alata Mobile Device Connector – Windows ili Linux.

5.Licenca (nije obavezno) – kliknite Odaberi i odaberite licencu koja će se upotrebljavati za aktivaciju. Za mobilni uređaj stvorit će se zadatak klijenta za aktivaciju programa. Uzet će se licenčna jedinica (jedna za svaki mobilni uređaj).

6.Nadređena grupa – ako nemate određenu statičku grupu za mobilne uređaje, preporučujemo da stvorite novu statičku grupu (možete je nazvati, primjerice, Mobilni uređaji). Ako već imate grupu, kliknite /Sve. Otvorit će se skočni prozor u kojem možete odabrati statičku grupu.

7.Odaberite potvrdni okvir Prihvaćam uvjete primjene Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika i prihvaćam Pravila privatnosti. Pogledajte odjeljak Upravljanje licencama ili Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika za više informacija.

8.Nakon što kliknete Dalje, prikazat će se Link za prijavu (URL) i QR kod. Ručno unesite cijeli URL u web-preglednik mobilnog uređaja (na primjer, https://eramdm:9980/token, token će se razlikovati za svaki mobilni uređaj) ili pošaljite taj URL mobilnom uređaju na neki drugi način. Umjesto toga možete upotrijebiti pruženi QR kod. To je možda jednostavnije od upisivanja URL-a, no na mobilnom uređaju mora biti instaliran čitač/skener QR koda.

individual_enroll

9.Da biste dodali još jedan mobilni uređaj, kliknite Prijavi još jedan. Otvorit će se nova stranica za dodavanje mobilnog uređaja na kojoj će biti zapamćeni prethodni odabiri u odjeljku Općenito. Morat ćete samo unijeti naziv uređaja i dodijeliti korisnika, kliknuti Dalje i slijediti upute u koraku 7. Kada stvorite URL-ove i QR kodove za prijavu, kliknite Zatvori da biste se vratili u prethodni prozor.

10.Da biste prijavili mobilne uređaje, slijedite ove detaljne upute:

oPrijava uređaja sa sustavom Android

oPrijava uređaja sa sustavom iOS