Pojedinačna prijava kao vlasnik uređaja

Kada prijavljujete mobilni uređaj sa sustavom Android putem QR koda za prijavu, trebat će vam fizički pristup uređaju. Isto tako, prijava je moguća samo na uređaju koji su izbrisan / vraćen na tvorničke postavke ili koji je potpuno nov.

details_hoverNAPOMENA

Nije moguće upotrijebiti Prijavu putem e-pošte za masovnu prijavu uređaja sa sustavom Android kao vlasnik uređaja.

1.Da biste dodali novi mobilni uređaj, idite na odjeljak Računala ili Više > Grupe. Odaberite statičku grupu u koju želite dodati mobilni uređaj i kliknite Dodaj novo > Mobilni uređaji > Pojedinačna prijava kao vlasnik uređaja (samo Android 7 i novije verzije).

add_mobile_devices_do

2.Naziv uređaja – unesite naziv mobilnog uređaja (taj naziv prikazat će se na popisu računala).

3.Korisnik (nije obavezno) – preporučujemo vam da mobilnom uređaju dodijelite korisnika. To je obavezno za iOS uređaje, ali ne i za Android.

4.Mobile Device Connector – automatski će se odabrati. Ako imate više od jednog MDC-a, odaberite ga s popisa tako da kliknete FQDN. Ako još nemate instaliran Mobile Device Connector, pogledajte upute za instalaciju u poglavljima Instalacija alata Mobile Device Connector – Windows ili Linux.

5.Licenca (nije obavezno) – kliknite Odaberi i odaberite licencu koja će se upotrebljavati za aktivaciju. Za mobilni uređaj stvorit će se zadatak klijenta za aktivaciju programa. Uzet će se licenčna jedinica (jedna za svaki mobilni uređaj).

6.Nadređena grupa – ako nemate određenu statičku grupu za mobilne uređaje, preporučujemo da stvorite novu statičku grupu (nazvanu npr. "Mobilni uređaji"). Ako već imate grupu, kliknite /Sve. Otvorit će se skočni prozor u kojem možete odabrati statičku grupu.

7.Odaberite potvrdni okvir Prihvaćam uvjete primjene Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika i prihvaćam Pravila privatnosti. Pogledajte odjeljak Upravljanje licencama ili Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika za više informacija.

8.Nakon što kliknete Dalje, prikazat će se QR kod za prijavu.

individual_enroll_do

9.Slijedite ove korake na uređaju sa sustavom Android kako biste proveli postupak prijave.

10.Da biste dodali još jedan mobilni uređaj, kliknite Prijavi još jedan. Otvorit će se nova stranica za dodavanje mobilnog uređaja na kojoj će biti svi prethodni odabiri u odjeljku Općenito. Morat ćete samo unijeti naziv uređaja i dodijeliti korisnika, kliknuti Dalje i slijediti upute u koraku 7. Kada stvorite QR kodove za prijavu, kliknite Zatvori da biste se vratili u prethodni prozor.