Konfiguriranje servisa SNMP zamke

Za uspješno primanje SNMP poruka potrebno je konfigurirati servis SNMP zamke. Slijedite korake za konfiguraciju u nastavku koji odgovaraju vašem operacijskom sustavu.

WINDOWS

Preduvjeti

Servis Simple Network Management Protocol mora biti instaliran na uređaju gdje je instaliran ESMC server, kao i na uređaju gdje će biti instaliran softver SNMP zamke.

Oba računala (iznad) trebaju biti u istoj podmreži.

Servis SNMP mora biti konfiguriran na ESMC serverskom računalu.

Konfiguriranje servisa SNMP (ESMC server)

1.Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows i slovo R da biste otvorili prozor, unesite Services.msc u polje Otvoreno i pritisnite Enter. Tražite SNMP Service.

2.Otvorite karticu Zamke, unesite „public” (javno) u polje Naziv zajednice i kliknite Dodaj na popis.

3.Kliknite Dodaj, u odgovarajuće polje unesite Naziv hosta, IP ili IPX adresu računala na kojem je instaliran softver SNMP zamke i kliknite Dodaj.

4.Nastavite do kartice Sigurnost. Kliknite Dodaj za prikaz prozora Konfiguriranje servisa SNMP. Unesite „public” u polje Naziv zajednice i kliknite Dodaj. Prava će se postaviti na SAMO ZA ČITANJE; to je u redu.

5.Provjerite je li označena stavka Prihvaćaj SNMP pakete od bilo kojeg hosta i kliknite U redu kako biste potvrdili. Servis SNMP nije konfiguriran.

Konfiguriranje softvera SNMP zamke (klijent)

1.Pobrinite se da je servis SNMP instaliran na klijentskom računalu.

2.Instalirajte aplikaciju primatelja zamke.

3.Konfigurirajte aplikaciju primatelja zamke tako da prima SNMP zamke s ESMC servera (to može uključivati IP adresu ESMC servera i postavke porta).

4.Provjerite omogućuje li firewall na klijentskim računalima mrežnu komunikaciju za SNMP komunikaciju postavljenu u prethodnom koraku.

5.Aplikacija primatelja zamke sada vam omogućuje primanje poruka od ESMC servera.

 

details_hoverNAPOMENA

SNMP zamka nije podržana u ESMC virtualnom uređaju.

LINUX

1.Instalirajte paket snmpd pokretanjem jedne od sljedećih naredbi:
apt-get install snmpd snmp (Debian, Ubuntu distribucije)
yum install net-snmp (distribucijski paketi sustava Red Hat, Fedora)

2.Otvorite datoteku /etc/default/snmpd i uredite sljedeće atribute:

#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'
Dodavanje znaka u potpunosti će onemogućiti ovaj redak.

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf'
Dodaj taj redak datoteci.

TRAPDRUN=yes
Promijenite atribut trapdrun u yes.

3.Napravite sigurnosnu kopiju izvorne datoteke snmpd.conf. Datoteka će se kasnije urediti.

mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4.Stvorite novu datoteku snmpd.conf i dodajte ove retke:

rocommunity public
syslocation "Testing ESMC6"
syscontact admin@ERA6.com

5.Otvorite datoteku /etc/snmp/snmptrapd.conf i dodajte sljedeće retke na kraj datoteke:

authCommunity log,execute,net public

6.Unesite sljedeću naredbu da biste pokrenuli servise SNMP upravitelja i vođenje dnevnika nadolazećih zamki:

/etc/init.d/snmpd restart
ili
service snmpd restart

7.Za provjeru funkcioniranja zamke i primanja poruka pokrenite sljedeću naredbu:

tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP