Pojedinosti grupe

Kada odaberete radnju grupe details_defaultPrikaz pojedinosti, možete vidjeti pregled odabrane grupe:

details_default Pojedinosti

U pojedinostima možete urediti postavke grupe klikanjem edit_default ili Dodaj opis. Možete vidjeti informacije o položaju grupe i njezinoj nadređenoj grupi i podređenim grupama. Ako je odabrana grupa dinamička grupa, možete vidjeti rad i pravila prema kojima se računala procjenjuju i dodjeljuju grupi.

play_default Zadaci

Možete vidjeti i urediti zadatke klijenta dodijeljene grupi.

gear_icon Pravila

Možete vidjeti i urediti pravila dodijeljena grupi.

details_hoverNAPOMENA

U pojedinostima grupe možete vidjeti samo zadatke i pravila dodijeljena odabranoj grupi. Ovdje ne možete vidjeti zadatke i pravila koja se primjenjuju na pojedinačna računala u grupi.

icon_threats Upozorenja

Popis upozorenja s računala u grupi.