Novi predložak dinamičke grupe

Kliknite Novi predložak pod stavkom Više > Predlošci dinamičke grupe.

Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

Izraz

Pogledajte naše primjere s ilustriranim detaljnim uputama za korištenje dinamičkih grupa u mreži.

admin_new DG_template

Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke i kliknite Završi da biste stvorili predložak. Taj novi predložak dodat će se na popis svih predložaka i može se kasnije koristiti za stvaranje nove dinamičke grupe.