Zaslon za prijavu

Da bi se prijavio na web-konzolu, korisniku su potrebni korisnički podaci za prijavu (korisničko ime i lozinka). Postoji i opcija prijave kao domenski korisnik označavanjem potvrdnog okvira uz stavku Prijava na domenu (domenski korisnik nije povezan s mapiranim domenskim grupama). Format prijave ovisi o vrsti vaše domene

Windows Active Directory: DOMAIN\username

Linux i LDAP ESMC virtualnog uređaja: username@FULL.DOMAIN.NAME

details_hoverNAPOMENA

Ako iskusite probleme s prijavom ili primate poruke o pogrešci prilikom prijave, potražite prijedloge za rješavanje problema u odjeljku Otklanjanje poteškoća web-konzole.

Možete odabrati svoj jezik tako da kliknete na strelicu padajućeg popisa pokraj trenutačno odabranog jezika. Pojedinosti potražite u članku u bazi znanja.

Dopusti sesije u više kartica – web konzola može biti otvorena u više kartica jednog preglednika.

Ako je označen potvrdni okvir, svaka kartica s otvorenom sesijom web konzole u jednom pregledniku bit će povezana s istom sesijom. Ako se otvori nova kartica, sve ostale kartice povezane istom postavkom povezat će se u ovu novu sesiju. Ako je sesija odjavljena u jednoj kartici, odjavit će se i sve ostale kartice.

Ako potvrdni okvir nije označen, svaka nova kartica otvara novu nezavisnu sesiju ESMC web konzole.

Promijeni lozinku / Pokušaj s drugim računom – omogućuje vam da promijenite lozinku ili da se vratite na zaslon prijave.

webconsole_change_password

Upravljanje sesijama i sigurnosne mjere:

Zaključavanje IP adrese za prijavu

Nakon 10 neuspješnih pokušaja prijave s iste IP adrese, daljnji pokušaji prijave s te IP adrese blokiraju se na približno 10 minuta. Zabrana IP adrese za prijavu nema utjecaja na postojeće sesije.

Zaključavanje uslijed pogrešne ID adrese za sesiju

Nakon korištenja 15 neispravnih ID-ova sesije s iste IP adrese daljnji pokušaji prijave s te IP adrese privremeno se blokiraju na približno 15 minuta. Ne broje se istekli ID-ovi sesije. Ako postoji istekla ID sesija u pregledniku, ne smatra se napadom. 15-minutna zabrana IP adrese odnosi se na sve akcije (uključujući i valjane zahtjeve). Zabrana se može ukloniti ponovnim pokretanjem web konzole (servis tomcat).