Izvoz javnog ključa

Izvoz javnog ključa iz izdavatelja certifikata:

1.Odaberite s popisa izdavatelj certifikata koji želite koristiti i označite potvrdni okvir pored.

2.Odaberite Radnje > export_default Izvoz javnog ključa. Javni ključ izvest će se kao .der datoteka. Unesite naziv javnog ključa i kliknite Spremi.

details_hoverNAPOMENA

Ako izbrišete standardnog ESMC izdavatelja certifikata i stvorite novi, on neće funkcionirati. Također trebate promijeniti certifikat servera u postavkama servera i zatim ponovno pokrenuti servis ESMC servera.

Izvoz javnog ključa u Base64 formatu iz izdavatelja certifikata:

1.Odaberite s popisa izdavatelj certifikata koji želite koristiti i označite potvrdni okvir pored.

2.Odaberite Radnje > export_default Izvoz javnog ključa kao Base64. Osim toga, certifikat šifriran prema shemi Base64 možete preuzeti kao datoteku. Ponovite taj korak i za certifikate ostalih komponenti, kao i za izdavatelj certifikata.

export_public_key_cerf

details_hoverNAPOMENA

Da bi izvezao certifikat, korisnik mora ima prava upotrebe za certifikate. Više informacija potražite na cijelom popisu prava pristupa.