Prijava uređaja sa sustavom Android

Postoje dva scenarija za prijavu kad je ESET Endpoint Security za Android (EESA) aktiviran na mobilnom uređaju. EESA-u na mobilnom uređaju možete aktivirati s pomoću zadatka za aktivaciju programa (preporučeno). Drugi je scenarij za mobilne uređaje na kojima je aplikacija ESET Endpoint Security za Android već aktivirana.

EESA je već aktivirana – slijedite korake u nastavku da biste prijavili svoj uređaj:

1.Dodirnite URL linka za prijavu (uključujući broj porta) primljen putem e-pošte ili ga ručno unesite u preglednik (npr. https://eramdm:9980/<token>). Možda će se zatražiti da prihvatite SSL certifikat; kliknite Prihvaćam ako se slažete, a zatim kliknite Poveži se.

MD_enrollment_connect

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako nemate instaliran ESET Endpoint Security na mobilnom uređaju, automatski će vas se preusmjeriti na trgovinu Google Play gdje možete preuzeti aplikaciju.

details_hoverNAPOMENA

Ako ste primili obavijest Ne može se pronaći aplikacija za otvaranje ovog linka, pokušajte otvoriti link za prijavu u standardnom web-pregledniku sustava Android.

2.Provjerite detalje svoje veze (adresu i port servera alata Mobile Device Connector) i kliknite Poveži se.

MD_enrollment_ACT_connect_details

3.Unesite lozinku administratorskog načina aplikacije ESET Endpoint Security u prazno polje i dodirnite Unos.

MD_enrollment_ACT_admin_mode

4.Tim mobilnim uređajem sada upravlja ESMC, dodirnite Završi.

EESA još nije aktiviran – slijedite korake u nastavku da biste aktivirali program i prijavili svoj uređaj:

1.Dodirnite URL linka za prijavu (uključujući broj porta) i ručno ga unesite u preglednik (primjerice, https://esmcmdm:9980/<token>) ili možete upotrijebiti zadani QR kod. Možda će se zatražiti da prihvatite SSL certifikat; kliknite Prihvaćam ako se slažete, a zatim kliknite Poveži se.

MD_enrollment_connect

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako nemate instaliran ESET Endpoint Security na mobilnom uređaju, automatski će vas se preusmjeriti na trgovinu Google Play gdje možete preuzeti aplikaciju.

details_hoverNAPOMENA

Ako ste primili obavijest Ne može se pronaći aplikacija za otvaranje ovog linka, pokušajte otvoriti link za prijavu u standardnom web-pregledniku sustava Android.

MD_enrollment_no_app

2.Upišite naziv mobilnog uređaja. (Taj naziv nije vidljiv u programu ESMC. Bitan je samo za Anti-Theft i svrhe dijagnostičkog dnevnika.)

MD_enrollment_notactivated_enter_name

3.Dodirnite Aktiviraj da biste aktivirali zaštitu od deinstaliranja.

MD_enrollment_NA_enable_uninstall

4.Dodirnite Aktiviraj da biste aktivirali administrator uređaja.

MD_enrollment_NA_device_administrator

5.Sada možete izaći iz aplikacije ESET Endpoint Security za Android na mobilnom uređaju i otvoriti ESMC web konzolu.

MD_enrollment_NA_almostfinished

6.Na ESMC web konzoli idite na Zadaci klijenta > Mobilni uređaji > Aktivacija programa i kliknite Novo.

Pokretanje zadatka klijenta za aktivaciju programa na mobilnom uređaju može potrajati. Kada se zadatak uspješno provede, aplikacija ESET Endpoint Security za Android je aktivirana i ESMC može upravljati mobilnim uređajem. Korisnik će sada moći upotrebljavati aplikaciju ESET Endpoint Security za Android. Kada otvorite aplikaciju ESET Endpoint Security za Android, prikazat će se glavni izbornik:

MD_enrollment_NA_activated_menu