Poslane datoteke

ESET Dynamic Threat Defense je usluga koja pruža naprednu zaštitu od prvi put viđenih prijetnji. Korisnik može poslati datoteke na analizu zlonamjernih programa u cloud okruženju i primiti izvješće o ponašanju uzorka. Detaljne upute potražite u odjeljku Korisnički priručnik za ESET Dynamic Threat Defense. Možete daljinski poslati datoteku izravno s ESMC web konzole pod stavkom Prijetnje > Prikaz detalja > Slanje datoteke u EDTD.

U prozoru Poslane datoteke naveden je popis svih datoteka poslanih ESET-ovim serverima.

Prozor poslanih datoteka

Možete vidjeti popis poslanih datoteka i informacije u vezi s tim datotekama, npr. korisnika koji je poslao datoteku i datum slanja. Kliknite poslanu datoteku i odaberite radnju na padajućem izborniku.

details_default Prikaži detalje

Kliknite za prikaz kartice najnovije slanje.

behavior Prikaz ponašanja

Pogledajte izvješće o analizi ponašanja za zadani uzorak.

excluion Dodavanje izuzetka pravilu

Odaberite jednu ili više datoteka i kliknite Dodavanje izuzetka pravilu da biste dodali izuzetak otkrivanja za odabrane datoteke postojećem pravilu. Odaberite jedno pravilo u skočnom prozoru i kliknite Dodaj.

 

Prozor detalja datoteke

Prozor detalja datoteke sadrži popis detalja datoteke za odabranu datoteku. Ako se datoteka pošalje više puta, prikazuju se detalji za posljednje slanje.

Status

Rezultat analize zlonamjernih programa.

Nepoznato – datoteka nije analizirana.

Čisto – nijedan modul detekcije nije procijenio datoteku kao zlonamjerni program.

Sumnjivo, Vrlo sumnjivo – datoteka pokazuje sumnjivo ponašanje, no možda nije zlonamjerni program.

Zlonamjerno – datoteka pokazuje opasno ponašanje.

Država

Stanje analize. Status Ponovno se analizira znači da je rezultat dostupan, no može se promijeniti nakon daljnje analize.

Posljednji put obrađeno

Datoteka se može poslati na analizu mnogo puta, s više računala. Ovo je vrijeme posljednje analize.

Poslano

Vrijeme slanja.

Ponašanja

Kliknite Prikaz ponašanja da biste vidjeli analizu sa sustava ESET Dynamic Threat Defense. To vrijedi samo ako računalo koje je poslalo datoteku ima aktivnu licencu za ESET Dynamic Threat Defense.

Računalo

Naziv računala s kojeg je datoteka poslana.

Korisnik

Korisnik računala koji je poslao datoteku.

Razlog

Razlog zašto je datoteka poslana.

Poslano

Dio ESET clouda koji je primio datoteku. Ne prolazi svaka poslana datoteka analizu zlonamjernih programa.

Hash

SHA1 hash poslane datoteke.

Veličina

Veličina poslane datoteke.

Kategorija

Kategorija datoteke. Kategorija možda biti u skladu s datotečnom ekstenzijom.

Dodatne informacije o izvješćima o ponašanju sustava ESET Dynamic Threat Defense potražite u dokumentaciji.

Dodavanje filtara i unaprijed postavljenih filtara

Kliknite Dodaj filtar i odaberite stavke s popisa za dodavanje kriterija filtriranja. Unesite nizove za pretraživanje u polja filtra. Aktivni filtri plave su boje.

Filtri se mogu spremiti na korisnički profil tako da ih možete upotrijebiti ponovno u budućnosti. Pod opcijom Unaprijed postavljeno na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Skupovi filtra – vaši spremljeni filtri, kliknite na jedan da bi se primijenio. Primijenjeni filtar označen je apply_default potvrdnom kvačicom. Odaberite opciju Uključi vidljive stupce, sortiranje i označavanje stranica kako biste spremili ove parametre u unaprijed postavljenu postavku.

add_new_defaultSpremi skup filtra – spremite konfiguraciju trenutačnog filtra kao novu unaprijed postavljenu postavku. Kad unaprijed postavljenu postavku spremite, ne možete urediti konfiguraciju filtra u unaprijed postavljenoj postavci.

edit_defaultUpravljanje skupovima filtra – uklonite ili preimenujte postojeće unaprijed postavljene postavke. Da biste primijenili postavke za unaprijed postavljene postavke, kliknite Spremi.

Očisti vrijednosti filtra – kliknite da biste uklonili samo trenutačne vrijednosti s odabranih filtara. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni filtre – kliknite kako biste uklonili odabrane filtre. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni neiskorištene filtre – uklonite polja filtra bez vrijednosti.