Predlošci dinamičkih grupa

Predlošci dinamičke grupe uspostavljaju kriterije koje računala moraju ispuniti da bi se postavila u dinamičke grupe. Kada klijent ispuni te kriterije, automatski će se premjestiti u odgovarajuću dinamičku grupu.

details_hoverNAPOMENA

Predložak je statički objekt koji se pohranjuje u statičkoj grupi. Korisnik mora imati odgovarajuća dopuštenja za pristup predlošcima. Korisniku trebaju dopuštenja za pristup da bi mogao raditi s predlošcima dinamičkih grupa. Svi unaprijed definirani predlošci nalaze se u statičkoj grupi Sve i prema standardnim postavkama dostupni su samo administratoru. Ostalim korisnicima treba dodijeliti dodatna dopuštenja. Zbog toga korisnici možda neće moći vidjeti niti upotrebljavati standardne predloške. Predlošci se mogu premjestiti u grupu u kojoj korisnici imaju dopuštenja.

Za udvostručavanje predloška korisniku trebaju biti dodijeljena dopuštenja za pisanje (za predloške dinamičkih grupa) za grupu u kojoj se nalazi izvorni predložak i za osnovnu grupu korisnika (u koju će se pohraniti duplikat). Pogledajte prijedlog za poboljšanje unutar primjera.

Stvaranje predloška nove dinamičke grupe

Pravila za predložak dinamičke grupe

Predložak dinamičke grupe – primjeri

 

Upravljanje predlošcima dinamičkih grupa

Predlošcima se može upravljati iz stavke Više > Predlošci dinamičkih grupa.

Novi predložak

Kliknite da biste stvorili Novi predložak u osnovnoj grupi.

details_default Prikaži detalje

Pogledajte sažetak informacija o odabranom predlošku.

edit_default Uredi / Uredi predložak

Uredite odabrani predložak. Kliknite Spremi kao da biste zadržali postojeći predložak i stvorili novi na temelju predloška koji uređujete. Kada se to zatraži od vas, navedite naziv novog predloška.

duplicate_default Udvostruči

Stvorite nove predloške dinamičkih grupa na temelju odabranog predloška. Za zadatak udvostručavanja bit će potreban nov naziv. Udvostručeni predložak pohranit će se u vašoj osnovnoj grupi.

delete_default Izbriši

Trajno uklonite predložak.

move_default Grupa pristupa

Premjestite odabrani predložak u drugu statičku grupu. To je korisno pri rješavanju problema s pristupom s drugim korisnicima.

Dodavanje filtara i unaprijed postavljenih filtara

Kliknite Dodaj filtar i odaberite stavke s popisa za dodavanje kriterija filtriranja. Unesite nizove za pretraživanje u polja filtra. Aktivni filtri plave su boje.

Filtri se mogu spremiti na korisnički profil tako da ih možete upotrijebiti ponovno u budućnosti. Pod opcijom Unaprijed postavljeno na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Skupovi filtra – vaši spremljeni filtri, kliknite na jedan da bi se primijenio. Primijenjeni filtar označen je apply_default potvrdnom kvačicom. Odaberite opciju Uključi vidljive stupce, sortiranje i označavanje stranica kako biste spremili ove parametre u unaprijed postavljenu postavku.

add_new_defaultSpremi skup filtra – spremite konfiguraciju trenutačnog filtra kao novu unaprijed postavljenu postavku. Kad unaprijed postavljenu postavku spremite, ne možete urediti konfiguraciju filtra u unaprijed postavljenoj postavci.

edit_defaultUpravljanje skupovima filtra – uklonite ili preimenujte postojeće unaprijed postavljene postavke. Da biste primijenili postavke za unaprijed postavljene postavke, kliknite Spremi.

Očisti vrijednosti filtra – kliknite da biste uklonili samo trenutačne vrijednosti s odabranih filtara. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni filtre – kliknite kako biste uklonili odabrane filtre. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni neiskorištene filtre – uklonite polja filtra bez vrijednosti.