Postavke ESET Management agenta

Uporabom pravila konfigurirajte specifične postavke za ESET Management agent. Postoje ranije definirana pravila za ESET Management agent. Na primjer, Veza – povežite se svakih (Interval povezivanja agenta) ili Prijavljivanje aplikacija – prijavi sve instalirane aplikacije (ne samo ESET-ove aplikacije). Više informacija o tome kako primijeniti pravilo na temelju lokacije pročitajte u primjeru.

 

Kliknite Pravila i proširite opciju Standardna pravila > ESET Management Agent da biste uredili postojeće pravilo ili stvorili novo.

icon_section Veza

Serveri za povezivanje – kliknite Uredi popis servera da biste dodali pojedinosti o vezi s ESMC serverom (naziv hosta / IP i broj porta). Može se navesti više ESMC servera. To može biti korisno ako ste, primjerice, promijenili IP adresu ESMC servera ili ako je u tijeku migracija.

Podatkovno ograničenje – izaberite maksimalan broj bajtova za slanje podataka.

Interval povezivanja – odaberite redoviti interval i navedite vremensku vrijednost za interval povezivanja ili možete upotrijebiti izraz CRON.

Certifikat – možete upravljati certifikatima ravnopravnih računala za ESET Management agent. Kliknite Promijeni certifikat i odaberite certifikat ESET Management agenta koji ESET Management agent treba upotrebljavati. Dodatne informacije potražite u odjeljku Certifikati ravnopravnih računala.

icon_section Nadogradnje

Interval nadogradnje – interval u kojem će se dobivati nadogradnje. Odaberite redoviti interval i konfigurirajte postavke (ili možete upotrijebiti izraz CRON).

Server za nadogradnju – server za nadogradnju s kojeg ESMC server prima nadogradnje za ESET-ove programe i ESMC komponente.

Vrsta nadogradnje – odaberite vrstu nadogradnji koje želite primati. Izaberite redovitu, probnu ili odgođenu nadogradnju. Ne preporučujemo odabir probne nadogradnje za proizvodne sustave jer to predstavlja rizik.

icon_section Napredne postavke

HTTP proxy – upotrijebite proxy server za omogućavanje internetskog prometa klijentima na svojoj mreži i replikacije agenta na ESMC server.

oVrsta konfiguracije proxyja

Globalni proxy – upotrijebite jedan proxy server za replikaciju agenta i za predmemoriranje ESET-ovih usluga (primjerice, nadogradnje).

Različit proxy po usluzi – upotrijebite jedan server za replikaciju agenta i drugi za predmemoriranje ESET-ovih usluga (primjerice, nadogradnje).

oGlobalni proxy – ta je opcija dostupna samo ako je odaberete u vrsti konfiguracije proxyja. Kliknite Uredi i podesite postavke proxyja.

Dvije opcije u nastavku dostupne su samo ako odaberete opciju Različit proxy po usluzi. Možete upotrijebiti i samo jednu postavku proxyja, primjerice, možete postaviti samo ESET-ove usluge i ostaviti replikaciju isključenu. Aktivirajte Upotrijebi izravnu vezu ako nije dostupan HTTP proxy ako želite omogućiti tu pričuvnu opciju.

oReplikacija (na ESMC server) – konfigurirajte postavke veze za proxy koji povezuje agent sa serverom.

oESET-ove usluge – konfigurirajte postavke veze za proxy koji će predmemorirati ESET-ove usluge.

Poziv za buđenjeESMC server može pokrenuti trenutnu replikaciju ESET Management agenta na uređaju klijenta putem EPNS-a. Ta je opcija korisna ako ne želite čekati redoviti interval u kojem se ESET Management agent povezuje s ESMC serverom. Na primjer, ako želite odmah izvršiti zadatak klijenta na klijentima ili ako želite odmah primijeniti pravilo.

Kompatibilnost – da biste omogućili ESET Management agentu da upravlja ESET-ovim programima verzije 5 i starijim, mora biti postavljen specifičan port za osluškivanje. Uz to, ESET-ovi programi moraju biti konfigurirani za slanje izvješća na taj port, a adresa ESET Security Management Center servera mora biti postavljena na localhost.

Operacijski sustav – koristite se mogućnostima da biste prijavili određene informacije ili probleme na klijentskom računalu.

Repozitorij – lokacija repozitorija u kojem su pohranjene sve instalacijske datoteke.

details_hoverNAPOMENA

Standardni je repozitorij AUTOMATSKI ODABRAN.

Program za poboljšanje ESET-ova programa – aktivirajte ili deaktivirajte slanje izvješća o padu sustava i anonimne podatke o telemetriji tvrtki ESET.

Vođenje dnevnika – postavite opširnost dnevnika da biste odredili razinu informacija koje se prikupljaju i zapisuju – od opcije Prati (informativno) do opcije Kobno (najvažnije ključne informacije).Najnoviji dnevnik ESET Management agenta dostupan je na sljedećoj lokaciji na klijentskom računalu: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs ili C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Podešavanjezaštita podešavanja lozinkom zaštitna je funkcija ESET Management agenta (samo za Windows). Postavite lozinku da biste aktivirali zaštitu ESET Management agenta lozinkom. Nakon primjene pravila ESET Management agent neće se moći deinstalirati ili popraviti ako se ne upiše lozinka.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako zaboravite ovu lozinku, nećete moći deinstalirati ESET Management agent s ciljanog računala.

Dodjela

Odredite klijente koji će primiti ovo pravilo. Kliknite Dodijeli da biste prikazali sve statičke i dinamičke grupe i njihove članove. Odaberite računalo na koje želite primijeniti pravilo i kliknite U redu.

Sažetak

Pregledajte postavke za ovo pravilo pa kliknite Završi.