Dodavanje novih korisnika

Kliknite Korisnici računala > Dodaj korisnike da biste dodali korisnike koji nisu pronađeni ili automatski dodani tijekom sinkronizacije korisnika.

add_new_user_management01

Unesite ime korisnika kojeg želite dodati u polje Korisničko ime. Upotrijebite padajući izbornik Rješavanje sukoba da biste odabrali radnju koju treba poduzeti ako korisnik kojeg dodajete već postoji u sustavu ESMC:

Pitaj kada se otkriju sukobi: kada se otkrije sukob, program će zatražiti da odaberete radnju (pogledajte mogućnosti u nastavku).

Preskoči sukobljene korisnike:Korisnici s istim imenom neće se dodati. To isto tako jamči očuvanje postojećih prilagođenih atributa korisnika u sustavu ESMC (neće ih zamijeniti podaci iz servisa Active Directory).

Prebriši sukobljene korisnike: Postojeći korisnici u sustavu ESMC prebrisat će korisnici iz servisa Active Directory. Ako dva korisnika imaju isti SID, postojeći korisnik u sustavu ESMC bit će uklonjen s prethodne lokacije (čak i ako se radi o korisniku iz druge grupe).

add_new_user_management02

Kliknite + Dodaj da biste dodali još korisnika. Ako želite dodati više korisnika odjednom, kliknite Uvezi CSV da biste prenijeli .csv datoteku koja sadrži popis korisnika za dodavanje. Da biste uvezli prilagođeni popis adresa odvojenih prilagođenim graničnicima (ta funkcija radi slično uvozu CSV-a), kliknite Kopiraj i zalijepi. Ako želite, možete unijeti opis korisnika radi lakše identifikacije.

Kliknite Dodaj kada završite s unosom promjena. Korisnici će se pojaviti u nadređenoj grupi koju ste naveli.