Čarobnjak za novu statičku grupu

Slijedite korake u nastavku da biste stvorili novu statičku grupu.

Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novu grupu. Ako želite, možete promijeniti nadređenu grupu. Prema standardnim postavkama nadređena je grupa ona koju ste odabrali prilikom stvaranja nove statičke grupe. Ako želite promijeniti nadređenu grupu, kliknite Promjena nadređene grupe i odaberite nadređenu grupu s popisa. Nadređena grupa nove statičke grupe mora biti statička grupa. Nije moguće uključiti statičku grupu u dinamičku grupu. Kliknite Završetak da biste stvorili novu statičku grupu.

admin_new_static_group_wizard