Statičke grupe

Statičke grupe upotrebljavaju se za sljedeće:

organizacija uređaja i stvaranje hijerarhije grupa i podgrupa

organizacija objekata

služe kao osnovne grupe za korisnike

 

Statičke grupe možete stvarati samo ručno. Uređaji se mogu ručno premještati u grupe. Svako računalo ili mobilni uređaj može pripadati samo jednoj statičkoj grupi. Upravljanje statičkim grupama dostupno je putem radnji grupe.

Postoje dvije standardne statičke grupe:

Sve – ovo je glavna grupa za sve uređaje na mreži ESMC servera. Svi objekti koje je stvorio administrator nalaze se (prema standardnoj postavci) u ovoj grupi. Grupa je uvijek prikazana i ne može se preimenovati. Pristup ovoj grupi daje korisnicima pristup svim podgrupama, stoga bi se trebao pažljivo distribuirati.

Izgubljeno i nađeno – podređena grupa grupe Sve. U ovoj grupi automatski se prikazuje svako novo računalo koje se povezuje s ESMC serverom prvi put. Ova se grupa može preimenovati i kopirati, ali se ne može brisati ni premještati.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Statička grupa može se izbrisati samo ako:

Korisnik ima dopuštenje za pisanje za tu grupu

Grupa je prazna

Ako u statičkoj grupi još ima objekata, brisanje neće biti uspješno. Postoji gumb za filtriranje pristupa grupi koji se nalazi u svakom izborniku (primjerice, Instalacijski programi) s objektima.

access_group Kliknite Odaberi da biste izabrali objekte samo iz statičke grupe koji se nalaze u ovoj grupi i koji će se izlistati na prikazu. U tom filtriranom prikazu korisnik može jednostavno manipulirati objektima iz jedne grupe.

Dodavanje filtara i unaprijed postavljenih filtara

Kliknite Dodaj filtar i odaberite stavke s popisa za dodavanje kriterija filtriranja. Unesite nizove za pretraživanje u polja filtra. Aktivni filtri plave su boje.

Filtri se mogu spremiti na korisnički profil tako da ih možete upotrijebiti ponovno u budućnosti. Pod opcijom Unaprijed postavljeno na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Skupovi filtra – vaši spremljeni filtri, kliknite na jedan da bi se primijenio. Primijenjeni filtar označen je apply_default potvrdnom kvačicom. Odaberite opciju Uključi vidljive stupce, sortiranje i označavanje stranica kako biste spremili ove parametre u unaprijed postavljenu postavku.

add_new_defaultSpremi skup filtra – spremite konfiguraciju trenutačnog filtra kao novu unaprijed postavljenu postavku. Kad unaprijed postavljenu postavku spremite, ne možete urediti konfiguraciju filtra u unaprijed postavljenoj postavci.

edit_defaultUpravljanje skupovima filtra – uklonite ili preimenujte postojeće unaprijed postavljene postavke. Da biste primijenili postavke za unaprijed postavljene postavke, kliknite Spremi.

Očisti vrijednosti filtra – kliknite da biste uklonili samo trenutačne vrijednosti s odabranih filtara. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni filtre – kliknite kako biste uklonili odabrane filtre. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni neiskorištene filtre – uklonite polja filtra bez vrijednosti.