Zadaci servera

Zadaci servera mogu automatizirati rutinske poslove. Svaki zadatak servera može imati jedan konfigurirani okidač. Ako se zadatak treba pokrenuti s raznim događajima, treba postojati zaseban zadatak servera za svaki okidač. ESMC uključuje šest prethodno definiranih vrsta zadataka servera.

details_hoverNAPOMENA

Zadaci servera ne mogu se dodijeliti nijednom specifičnom klijentu ni klijentskoj grupi.

Zadaci i dopuštenja servera

I zadatak i okidač trebaju izvršnog korisnika. To je korisnik koji mijenja zadatak (i okidač). Taj korisnik mora imati dovoljno dopuštenja za odabranu radnju. Tijekom pokretanja zadatak uvijek odvoji izvršnog korisnika od okidača. Ako zadatak pokrećete postavkom Pokreni zadatak odmah nakon završetka, izvršni je korisnik onaj prijavljen na ESMC web konzolu. Korisnik ima dopuštenja (čitanje, upotreba, pisanje) za odabranu instancu zadatka servera ako su ta dopuštenja odabrana u skupu dopuštenja (Više > Skupovi dopuštenja) i postavljena za statičku grupu u kojoj se nalazi zadatak servera. Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.

light-bulbPRIMJER

John, čija je osnovna grupa Johnova grupa, želi ukloniti zadatak servera 1: Generiraj izvješće. Zadatak je izvorno stvorio Larry, stoga se automatski nalazi u Larryjevoj osnovnoj grupi naziva Larryjeva grupa. Potrebno je ispuniti sljedeće uvjete da bi John uklonio zadatak:

Johnu treba dodijeliti skup dopuštenja s dopuštenjem za pisanje za zadatke servera i okidačegeneriraj izvješća.

Skup dopuštenja mora sadržavati Larryjevu grupu pod Statičke grupe.

Dopuštenja potrebna za određene radnje zadatka servera

Da bi stvorio novi zadatak servera, korisnik treba imati dopuštenje za pisanje za odabranu vrstu zadatka i odgovarajuća prava pristupa za povezane objekte (računala, licence, grupe).

Da bi izmijenio novi zadatak servera, korisnik treba imati dopuštenje za pisanje za odabranu instancu zadatka servera i odgovarajuća prava pristupa za povezane objekte (računala, licence, grupe).

Da bi uklonio zadatak servera, korisnik treba imati dopuštenje za pisanje za odabranu instancu zadatka servera.

Da bi pokrenuo zadatak servera, korisnik treba imati dopuštenje za upotrebu za odabranu instancu zadatka servera.

Stvaranje novog zadatka servera

1.Kliknite Više > Zadaci servera > Novo.

2.Unesite osnovne informacije o zadatku, primjerice naziv, opis (nije obavezno) i vrstu zadatka. Vrsta zadatka određuje postavke i kako će se zadatak ponašati.

3.Možete odlučiti želite li:

Pokrenuti zadatak odmah nakon završetka – odaberite ovaj potvrdni okvir da bi se zadatak automatski pokrenuo kada kliknete Završi.

Konfigurirati okidač – odaberite potvrdni okvir i proširite odjeljak Okidač da biste konfigurirali postavke okidača.

Postaviti okidač kasnije (ostavite potvrdni okvir neoznačen).

4.Konfigurirajte postavke zadatka u odjeljku Postavke.

5.Postavite okidač u odjeljku Okidač ako je dostupan.

6.Provjerite sve postavke za ovaj zadatak u odjeljku Sažetak pa kliknite Završi.

Filtar pristupa grupi

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.

access_group

Dodavanje filtara i unaprijed postavljenih filtara

Kliknite Dodaj filtar i odaberite stavke s popisa za dodavanje kriterija filtriranja. Unesite nizove za pretraživanje u polja filtra. Aktivni filtri plave su boje.

Filtri se mogu spremiti na korisnički profil tako da ih možete upotrijebiti ponovno u budućnosti. Pod opcijom Unaprijed postavljeno na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Skupovi filtra – vaši spremljeni filtri, kliknite na jedan da bi se primijenio. Primijenjeni filtar označen je apply_default potvrdnom kvačicom. Odaberite opciju Uključi vidljive stupce, sortiranje i označavanje stranica kako biste spremili ove parametre u unaprijed postavljenu postavku.

add_new_defaultSpremi skup filtra – spremite konfiguraciju trenutačnog filtra kao novu unaprijed postavljenu postavku. Kad unaprijed postavljenu postavku spremite, ne možete urediti konfiguraciju filtra u unaprijed postavljenoj postavci.

edit_defaultUpravljanje skupovima filtra – uklonite ili preimenujte postojeće unaprijed postavljene postavke. Da biste primijenili postavke za unaprijed postavljene postavke, kliknite Spremi.

Očisti vrijednosti filtra – kliknite da biste uklonili samo trenutačne vrijednosti s odabranih filtara. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni filtre – kliknite kako biste uklonili odabrane filtre. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni neiskorištene filtre – uklonite polja filtra bez vrijednosti.

details_hoverNAPOMENA

Preporučuje se za korisnike koji redovito upotrebljavaju zadatke servera da bi stvorili svoje zadatke umjesto da ih dijele s drugim korisnicima. Svaki put kada se zadatak pokrene, on upotrebljava dopuštenja izvršnog korisnika. To može zbuniti neke korisnike.