Postavke servera

U ovom odjeljku možete konfigurirati određene postavke za ESET Security Management Center server.

icon_section Veza

Port Remote Administratora (potrebno je ponovno pokretanje!) – Ovo je port za vezu između ESET Security Management Center servera i agenata. Da bi promjena ove opcije stupila na snagu, potrebno je ponovno pokrenuti servis ESMC servera. Za promjenu porta mogu biti potrebne promjene postavki firewalla.

Port web konzole (potrebno je ponovno pokretanje!) – ovo je port za vezu između ESMC web konzole i ESMC servera. Za promjenu porta mogu biti potrebne promjene postavki firewalla.

Napredna sigurnost (potrebno je ponovno pokretanje!) – ova postavka aktivira naprednu sigurnost mrežne komunikacije ESMC komponenta.

Certifikat (zahtijeva ponovno pokretanje!) – ovdje možete upravljati certifikatima servera ESMC. Kliknite Promijeni certifikat i odaberite certifikat ESMC servera koji treba upotrebljavati ESMC server. Dodatne informacije potražite u odjeljku Certifikati ravnopravnih računala.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Te promjene zahtijevaju ponovno pokretanje servisa ESET Security Management Center Server. Upute potražite u članku u bazi znanja.

icon_section Nadogradnje

Interval nadogradnje – interval u kojem će se dobivati nadogradnje. Možete odabrati redoviti interval i konfigurirati postavke ili možete upotrijebiti izraz CRON.

Server za nadogradnju – server za nadogradnju s kojeg ESMC server prima nadogradnje za ESET-ove programe i ESMC komponente.

Vrsta nadogradnje – odaberite vrstu nadogradnji modula ESMC servera koje želite primati. Možete pronaći trenutačnu verziju instaliranog modula ESMC servera u opcijama Pomoć > O programu.

Redovita nadogradnja

Nadogradnje modula ESMC servera automatski će se preuzeti s ESET-ova servera s najmanje mrežnog prometa. Standardna postavka.

Probna nadogradnja

Te su nadogradnje prošle kroz temeljito interno testiranje i uskoro će biti dostupne općoj javnosti. Možete imati koristi od aktiviranja probnih nadogradnji time što ćete imati pristup najnovijim nadogradnjama modulima ESMC servera. Probne nadogradnje mogu pomoći riješiti problem s ESMC serverom u nekim slučajevima. Međutim, probne nadogradnje možda neće uvijek biti dovoljno stabilne i ne bi se smjele upotrebljavati na proizvodnim serverima gdje je potrebna maksimalna dostupnost i stabilnost. Probne nadogradnje dostupne su samo s funkcijom AUTOMATSKI ODABIR definiranom u parametru Server za nadogradnju.

Odgođena nadogradnja

Ova opcija omogućuje nadogradnju s posebnih servera za nadogradnju koji omogućuju nadogradnje s odgodom od nekoliko sati (tj. baze podataka testirane u stvarnom okruženju i stoga se smatraju stabilnim). Ti su serveri potpuna suprotnost probnih servera. Odgođene nadogradnje smanjuju rizik od problema uzrokovanih nadogradnjama. Međutim, odgođene nadogradnje mogu imati negativan učinak kada je nadogradnje kritičnih komponenti ESMC servera potrebno brzo isporučiti putem mehanizma nadogradnje. Odgođene nadogradnje modula ESMC servera dostupne su samo s funkcijom AUTOMATSKI ODABIR definiranom u parametru Server za nadogradnju.

icon_section Napredne postavke

HTTP proxy – upotrijebite proxy server za omogućavanje internetskog prometa klijentima na svojoj mreži. Ako instalirate ESMC s pomoću cjelovitog instalacijskog programa, HTTP proxy aktivira se prema standardnim postavkama. Postavke HTTP proxyja nisu primijenjene za komunikaciju sa Secure Authentication serverima (2FA).

Poziv za buđenjeESMC server može pokrenuti trenutnu replikaciju ESET Management agenta na uređaju klijenta putem EPNS-a. Ta je opcija korisna ako ne želite čekati redoviti interval u kojem se ESET Management agent povezuje s ESMC serverom. Na primjer, ako želite odmah pokrenuti zadatak klijenta na klijentima ili ako želite odmah primijeniti pravilo.

LAN signal za uključivanje – postavite multicast adrese ako želite poslati pozive za LAN signal za uključivanje na jednu ili više IP adresa.

SMTP server – upotrijebite SMTP server da biste dopustili ESMC serveru slanje poruka e-pošte (na primjer, slanje obavijesti ili izvješća e-poštom). Navedite detalje svog SMTP servera.

Active Directory – možete unaprijed definirati svoje postavke za AD. ESMC upotrebljava vaše korisničke podatke prema standardnim postavkama u zadacima sinkronizacije servisa Active Directory (sinkronizacija korisnika, sinkronizacija statičke grupe, sinkronizacija domenske sigurnosne grupe). Kada su povezana polja ostavljena prazna u konfiguraciji zadatka, ESMC upotrebljava unaprijed postavljene korisničke podatke.

Server – adresa vašeg domenskog kontrolera.

Korisničko ime: Unesite korisničko ime za domenski kontroler u sljedećem formatu:

oDOMAIN\username (ESMC server koji radi na sustavu Windows)

ousername@FULL.DOMAIN.NAME ili username (ESMC server koji radi na sustavu Linux).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Obavezno upišite naziv domene velikim slovima; ovo je oblikovanje potrebno za ispravnu provjeru autentičnosti upita serveru servisa Active Directory.

Lozinka – pristupni izraz za vaše korisničko ime.

Root spremnik – unesite cijeli identifikator spremnika AD-a, na primjer: CN=John,CN=Users,DC=Corp. Služi kao unaprijed postavljeni razlikovni naziv. Preporučujemo da tu vrijednost kopirate i zalijepite sa zadatka servera kako biste bili sigurni da imate ispravnu vrijednost (kopirajte vrijednost iz polja Razlikovni naziv, nakon što ga odaberete).

 

Syslog server – s pomoću sustava ESMC možete slati obavijesti i poruke o događaju na svoj Syslog server. Osim toga, moguće je izvesti dnevnike iz ESET-ovog programa na klijentskom računalu i poslati ih na Syslog server.

Statičke grupe – aktivira automatsko uparivanje pronađenih računala s računalima koja su već prisutna u statičkim grupama. Uparivanje djeluje na temelju prijavljenog naziva servera preko ESET Management agenta i potrebno ga je deaktivirati ako nije pouzdano. Ako uparivanje ne uspije, računalo će se staviti u grupu „Izgubljeno i nađeno”.

Repozitorij – lokacija repozitorija u kojem su pohranjene sve instalacijske datoteke.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Standardni ESET-ov repozitorij postavljen je na AUTOMATSKI ODABIR (ukazuje na: http://repository.eset.com/v1). Automatski određuje server repozitorija s najboljom vezom na temelju geografske lokacije (IP adresa) ESMC servera (pomoću CDN-a – mreže za isporuku sadržaja). Stoga ne trebate mijenjati postavke repozitorija.

Po želji možete postaviti repozitorij koji upotrebljava samo ESET-ove servere: http://repositorynocdn.eset.com/v1

Nikada nemojte upotrebljavati IP adresu za pristup ESET-ovom repozitoriju.

Moguće je stvoriti i upotrebljavati izvanmrežni repozitorij.

Dijagnostika – aktivirajte ili deaktivirajte podnošenje anonimnih statističkih izvješća o padu sustava tvrtki ESET radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Vođenje dnevnikapostavite opširnost dnevnika da biste odredili razinu informacija koje se prikupljaju i zapisuju – od opcije Prati (informativno) do opcije Kobno (najvažnije ključne informacije).

Najnoviji dnevnici ESMC servera nalaze se ovdje:

Windows: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs  

Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

Ovdje možete podesiti izvoz dnevnika u Syslog.

Čišćenje baze podataka – Kako bi se spriječilo preopterećenje baze podataka, možete koristiti ovu opciju za redovito čišćenje dnevnika. Čišćenjem baze podataka automatski se uklanjaju ove vrste dnevnika: dnevnici SysInspectora, dijagnostički dnevnici, dnevnici koji se više ne prikupljaju (dnevnici iz uklonjenih uređaja, dnevnici iz uklonjenih predložaka izvješća). Postupak čišćenja baze podataka pokreće se svake noći u ponoć prema standardnim postavkama. Promjene ove postavke stupaju na snagu nakon sljedećeg čišćenja. Možete postaviti interval čišćenja za svaku od ovih vrsta dnevnika:

Vrsta dnevnika

Primjer vrste dnevnika

Dnevnici incidenata

Dnevnici prijetnje visoke ozbiljnosti.

Dnevnici upravljanja

Podaci o kvaliteti usluge.

Dnevnici provjere

Izvješća dnevnika provjere.

 

Dnevnici nadzora

Dnevnici kontrole weba, dnevnici kontrole uređaja, HIPS dnevnici niske ozbiljnosti.

Dijagnostički dnevnici čiste se svaki dan. Korisnik ne može promijeniti interval čišćenja. hmtoggle_plus0 Pogledajte popis dnevnika.

 

validation-status-icon-warning VAŽNO

Tijekom čišćenja baze podataka uklanjaju se i stavke pod prijetnjama koje odgovaraju očišćenim dnevnicima incidenta (bez obzira na status prijetnje). Prema standardnim postavkama razdoblje čišćenja za dnevnike incidenta (i prijetnje) postavljeno je na 6 mjeseci. Interval možete promijeniti u postavkama servera.

 

icon_section Prilagođavanje

Prilagodi korisničko sučelje – moguće je dodati prilagođeni logotip ESMC web konzoli i izvješćima koje generira zadatak servera.

Nema – osnovni dizajn, bez prilagođenog logotipa

Primjena zajedničkog branda – omogućuje prilagođeni logotip za web-konzolu i u podnožju izvješća

Usluga primjene vlastitog branda – omogućuje prilagođeni logotip za web-konzolu i u podnožju ili zaglavlju izvješća

Logotip tvrtke

Logotip tamne pozadine (zaglavlje web konzole) – ovaj će se logotip prikazivati u gornjem lijevom kutu web konzole.

Logotip svijetle pozadine – ovaj će se logotip prikazivati u zaglavlju (za vlasnike licence MSP) ili podnožju (postavka za primjenu zajedničkog branda) izvješća koje generira zadatak servera.

Kliknite folder da biste odabrali logotip. Kliknite download da biste preuzeli trenutačni logotip. Kliknite x da biste uklonili trenutačni logotip.

Izvješća – ako je aktivirano, možete dodati tekst u polje Tekst podnožja izvješća koje će se dodati u desni donji kut izvješća generiranih u PDF formatu.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Prilagođeni logotip ne može se upotrijebiti zajedno s prilagođenim tekstom podnožja. Logotip ima isti položaj kao tekst podnožja. Ako se logotip i podnožje koriste istovremeno, samo će logotip biti vidljiv. Prilikom upotrebe postavke Usluga primjene vlastitog branda prilagođeni logotip pojavit će se u gornjem lijevom kutu izvješća; manji ESET-ov logotip nalazi se u donjem desnom kutu, umjesto teksta podnožja.