Upravljanje obavijestima

Obavijestima se upravlja u odjeljku Obavijesti. Možete izvršiti sljedeće radnje:

Da biste stvorili novu obavijest, kliknite Nova obavijest.

Kliknite postojeću obavijest i odaberite radnju u padajućem izborniku:

icon_enableAktiviraj / icon_disable Deaktiviraj

Promijenite status obavijesti.

edit_default Uredi

Promijenite postavke obavijesti.

duplicate_default Udvostruči

Stvorite udvostručenu obavijest u osnovnoj grupi.

delete_default Ukloni

Uklonite obavijest.

move_default Grupa pristupa > move_defaultPrebaci

Premjestite obavijest u drugačiju grupu pristupa.

Nova obavijest

Ako želite poslati obavijest putem e-pošte, konfigurirajte SMTP server.

Osnovno

Unesite Naziv i Opis za obavijest da biste olakšali filtriranje različitih obavijesti.

Svaka nova obavijest aktivirana je prema standardnim postavkama. Ako uređujete postojeću obavijest i želite deaktivirati obavijest, kliknite klizač enabled i promijenit će status u deaktiviranodisabled.

Obavijesti se mogu aktivirati ili deaktivirati u bilo kojem trenutku.

Konfiguracija

Događaj

Postoje tri osnovne vrste događaja koji mogu aktivirati obavijest. Svaka vrsta događaja ima različite mogućnosti u odjeljku Postavke. Odaberite jednu od sljedećih vrsta događaja:

Događaji na upravljanim računalima

Nadogradnja statusa centra za upravljanje sigurnosti

Promjene dinamičke grupe
 

Napredne postavke – regulacija
Regulacija vam omogućuje postavljanje naprednih pravila koji utvrđuju kad će se aktivirati obavijest. Dodatne informacije potražite u odjeljku Regulacija.

Distribucija

Konfigurirajte postavke distribucije za obavijesti.