Grupe

Grupe se mogu objasniti kao mape u kojima su kategorizirana računala i drugi objekti. Sigurnosni model od verzije ERA 6.5 upotrebljava grupe za čuvanje objekata i dodjeljivanje dopuštenja. Objekti nisu samo računala nego i svi zadaci, obavijesti, pravila, certifikati, instalacijski programi ili skupovi dopuštenja. Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.

Za računala i uređaje možete upotrebljavati unaprijed definirane grupe i predloške grupa ili stvoriti nove. Klijentska računala možete dodavati u grupe. Tako će računala biti strukturirana i posložena po vašoj želji. Računala možete dodati u statičku grupu.

Statičkim se grupama upravlja ručno, a dinamičke se grupe uređuju automatski sukladno određenim kriterijima iz predloška. Nakon što dodate računala u grupe, grupama možete dodjeljivati pravila, zadatke ili postavke. Pravilo, zadatak ili postavka potom se primjenjuje na sve članove grupe. Postoje dvije vrste klijentskih grupa:

Statičke grupe

Statičke grupe jesu grupe odabranih klijentskih računala i drugih objekata. Članovi grupe statički su i mogu se dodavati/uklanjati isključivo ručno, a ne temeljem dinamičkih kriterija. Objekt može pripadati samo jednoj statičkoj grupi. Statička grupa može se izbrisati samo ako u njoj nema objekata.

Dinamičke grupe

Dinamičke grupe jesu grupe uređaja (ne drugih objekata kao što su zadaci ili pravila) u kojima se članstvo određuje temeljem određenih kriterija. Ako klijentski uređaj ne zadovoljava kriterije, bit će uklonjen iz grupe. Računala koja zadovoljavaju kriterije automatski će se dodati u grupu (zato i nosi naziv „dinamička”).

Prozor Grupe podijeljen je u tri odjeljka:

1.Popis svih grupa i njihovih podgrupa prikazan je na lijevoj strani. Možete odabrati grupu i radnju za tu grupu iz kontekstnog izbornika (gear_icon pored naziva grupe). Opcije su iste kao one opisane u nastavku (gumb radnji grupe).

2.U desnom prozoru su prikazane sljedeće pojedinosti za odabranu grupu (možete izmjenjivati kartice):

Računala koja su članovi grupe.

Pravila dodijeljena ovoj grupi.

Zadaci dodijeljeni ovoj grupi.

Sažetak osnovnog opisa grupe.

3.Gumbi Grupa i Računala (na dnu zaslona) omogućuju vam provođenje raznih radnji grupa.