Čarobnjak za nove dinamičke grupe

Da biste stvorili novu dinamičku grupu, kliknite gear_icon pored naziva dinamičke grupe pa kliknite Nova dinamička grupa. Opcija Nova dinamička grupa također je dostupna u odjeljku Više > Grupe. Odaberite grupu (u prozoru Grupe) i kliknite Grupa na dnu. Nakon toga slijedite čarobnjak za dinamičke grupe.

admin_create_new_dg_01

 

Čarobnjak za nove dinamičke grupe

1.Unesite naziv i opis za novi predložak.

2.Možete mijenjati nadređenu grupu tako da kliknete Promijeni nadređenu grupu.

admin_DG_wizard

3.Kliknite Predložak.

Ako želite stvoriti grupu iz unaprijed definiranog predloška ili iz predloška koji ste već stvorili, kliknite Odaberi postojeći i odaberite odgovarajući predložak s popisa.

Ako još niste stvorili nijedan predložak i ne odgovara vam nijedan unaprijed definirani predložak na popisu, kliknite Novi i slijedite korake da biste stvorili novi predložak.

admin_dg_teplate_choose_existing

Svaka dinamička grupa stvorena je iz predloška kojim se definira kako grupa filtrira klijentska računala. Iz jednog predloška može se stvoriti neograničen broj dinamičkih grupa.

details_hoverNAPOMENA

Predložak je statički objekt koji se pohranjuje u statičkoj grupi. Korisnik mora imati odgovarajuća dopuštenja za pristup predlošcima. Korisniku trebaju dopuštenja za pristup da bi mogao raditi s predlošcima dinamičkih grupa. Svi unaprijed definirani predlošci nalaze se u statičkoj grupi Sve i prema standardnim postavkama dostupni su samo administratoru. Ostalim korisnicima treba dodijeliti dodatna dopuštenja. Zbog toga korisnici možda neće moći vidjeti niti upotrebljavati standardne predloške. Predlošci se mogu premjestiti u grupu u kojoj korisnici imaju dopuštenja.

Za udvostručavanje predloška korisniku trebaju biti dodijeljena dopuštenja za pisanje (za predloške dinamičkih grupa) za grupu u kojoj se nalazi izvorni predložak i za osnovnu grupu korisnika (u koju će se pohraniti duplikat). Pogledajte prijedlog za poboljšanje unutar primjera.

4.Kliknite Sažetak. Nova grupa pojavit će se pod nadređenom grupom.