Izvršavanja zadataka klijenta

Trenutačan status svakog zadatka klijenta može se pratiti u odjeljku Zadaci klijenta. Za svaki zadatak prikazuju se traka indikatora napretka i ikona statusa. Možete upotrijebiti i Pretraživanje kroz razine naniže kako biste pregledali pojedinosti za odgovarajući zadatak klijenta i poduzeli daljnje akcije, primjerice Pokreni na ili Ponovno pokretanje nije uspjelo.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Morate stvoriti okidač da biste izvršili sve zadatke klijenta.

details_hoverNAPOMENA

Tijekom tog procesa ponovno se procjenjuje velika količina podataka pa to može potrajati dulje nego u ranijim verzijama (ovisno o zadatku klijenta, okidaču klijenta i ukupnom broju računala).

ct_executions_client_task

Pogledajte ikonu statusa za pojedinosti o različitim vrstama i statusima ikona.

Radnje zadatka klijenta (kliknite zadatak klijenta da biste vidjeli kontekstni izbornik):

details_default Prikaži detalje

Pojedinosti zadatka klijenta prikazuju sažetak informacija o zadatku pa kliknite karticu Izvršenja da biste prikaz prebacili na rezultat svakog pojedinačnog izvršenja. Možete provesti Pretraživanje kroz razine naniže kako biste pregledali pojedinosti za odgovarajući zadatak klijenta. Ako se prikazuje previše izvršenja, možete filtrirati prikaz da biste ograničili rezultate.

details_hoverNAPOMENA

Prilikom instalacije starijeg proizvoda tvrtke ESET, izvješće zadatka klijenta prikazuje: Zadatak je isporučen upravljanom programu.

edit_default Uredi

Omogućuje vam uređivanje odabranog zadatka klijenta. Uređivanje postojećih zadataka korisno je kada trebate obaviti samo manje prilagodbe. Za specifičnije zadatke možda je bolje stvoriti novi zadatak.

duplicate_default Udvostruči

Omogućuje vam stvaranje novog zadatka na temelju odabranog zadatka, pri čemu je za duplikat potreban novi naziv.

delete_default Ukloni

U potpunosti uklanja označene zadatke.

Ako se zadatak izbriše nakon što se stvori, no prije nego što je zakazan da počne, izbrisat će se i neće se pokrenuti niti će ikad započeti.

Ako se zadatak izbriše nakon što je zakazan da se pokrene, završit će se, no informacije se neće prikazati na web konzoli.

restart_default Pokreni na

Dodajte novi okidač i odaberite ciljna računala ili grupe za ovaj zadatak.

manage_default Ponovno pokretanje nije uspjelo

Stvara novi okidač, pri čemu se sva računala na kojima prethodno pokretanje zadatka nije uspjelo postavljaju kao objekti. Ako želite, umjesto toga možete urediti postavke zadatka ili kliknuti Završi da biste ponovno pokrenuli nepromijenjen zadatak.

move_default Grupa pristupa

Prebacite zadatak klijenta u drugu statičku grupu.

 

ct_executions_trigger

Radnje pokretanja (upotrijebite znak icon_expand za proširenje zadatka klijenta da biste vidjeli njegova pokretanja/okidače, kliknite okidač za prikaz kontekstnog izbornika):

edit_default Uredi

Omogućuje vam uređivanje odabranog okidača.

restart_default Odmah ponovno pokreni

Možete ponovno pokrenuti zadatak klijenta (odmah) pomoću postojećeg okidača, bez promjene.

delete_default Ukloni

U potpunosti uklanja odabrani okidač.

duplicate_default Udvostruči

Omogućuje vam stvaranje novog okidača na temelju odabranog okidača, pri čemu je za duplikat potreban novi naziv.

 

Filtar pristupa grupi

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.

access_group

Dodavanje filtara i unaprijed postavljenih filtara

Kliknite Dodaj filtar i odaberite stavke s popisa za dodavanje kriterija filtriranja. Unesite nizove za pretraživanje u polja filtra. Aktivni filtri plave su boje.

Filtri se mogu spremiti na korisnički profil tako da ih možete upotrijebiti ponovno u budućnosti. Pod opcijom Unaprijed postavljeno na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Skupovi filtra – vaši spremljeni filtri, kliknite na jedan da bi se primijenio. Primijenjeni filtar označen je apply_default potvrdnom kvačicom. Odaberite opciju Uključi vidljive stupce, sortiranje i označavanje stranica kako biste spremili ove parametre u unaprijed postavljenu postavku.

add_new_defaultSpremi skup filtra – spremite konfiguraciju trenutačnog filtra kao novu unaprijed postavljenu postavku. Kad unaprijed postavljenu postavku spremite, ne možete urediti konfiguraciju filtra u unaprijed postavljenoj postavci.

edit_defaultUpravljanje skupovima filtra – uklonite ili preimenujte postojeće unaprijed postavljene postavke. Da biste primijenili postavke za unaprijed postavljene postavke, kliknite Spremi.

Očisti vrijednosti filtra – kliknite da biste uklonili samo trenutačne vrijednosti s odabranih filtara. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni filtre – kliknite kako biste uklonili odabrane filtre. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni neiskorištene filtre – uklonite polja filtra bez vrijednosti.