Stvori novu statičku grupu

Postoje tri načina za stvaranje nove statičke grupe:

1. Kliknite Računala > Grupe > odaberite ikonu zupčanika gear_icon pored statičke grupe i odaberite Nova statička grupa.

admin_create_new_sg

2. Kliknite Više > Grupe > odaberite ikonu zupčanika gear_icon pored statičke grupe i odaberite Nova statička grupa.

admin_create_new_sg_01

3. Kliknite Više > Grupe > odaberite statičku grupu i kliknite Grupa.

admin_create_new_sg_02

Nastavite sa stvaranjem nove statičke grupe u čarobnjaku za novu statičku grupu.