Izdavatelji certifikata

Izdavatelji certifikata navedeni su i njima se upravlja u odjeljku Izdavatelji certifikata. Ako postoji više izdavatelja certifikata, možete primijeniti filtar da biste ih sortirali.

details_hoverNAPOMENA

Izdavateljima certifikata i certifikatima pristupa se s pomoću istih dopuštenja za funkciju Certifikati. Certifikati i izdavatelji certifikata stvoreni tijekom instalacije, te oni koje je administrator stvorio nakon instalacije, nalaze se u statičkoj grupi Sve. Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.

Radnje > add_new_defaultNovostvorite novi izdavatelj certifikata

Radnje > delete_default Izbriši – izbrišite odabrani izdavatelj certifikata

Radnje > import_default Uvoz javnog ključa

Radnje > export_default Izvoz javnog ključa

Radnje > move_default Pristupi grupi – izdavatelj certifikata može se premjestiti u drugu grupu da bi bio dostupan korisnicima koji imaju dovoljno prava za tu grupu.

Filtar pristupa grupi

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.

access_group

Dodavanje filtara i unaprijed postavljenih filtara

Kliknite Dodaj filtar i odaberite stavke s popisa za dodavanje kriterija filtriranja. Unesite nizove za pretraživanje u polja filtra. Aktivni filtri plave su boje.

Filtri se mogu spremiti na korisnički profil tako da ih možete upotrijebiti ponovno u budućnosti. Pod opcijom Unaprijed postavljeno na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Skupovi filtra – vaši spremljeni filtri, kliknite na jedan da bi se primijenio. Primijenjeni filtar označen je apply_default potvrdnom kvačicom. Odaberite opciju Uključi vidljive stupce, sortiranje i označavanje stranica kako biste spremili ove parametre u unaprijed postavljenu postavku.

add_new_defaultSpremi skup filtra – spremite konfiguraciju trenutačnog filtra kao novu unaprijed postavljenu postavku. Kad unaprijed postavljenu postavku spremite, ne možete urediti konfiguraciju filtra u unaprijed postavljenoj postavci.

edit_defaultUpravljanje skupovima filtra – uklonite ili preimenujte postojeće unaprijed postavljene postavke. Da biste primijenili postavke za unaprijed postavljene postavke, kliknite Spremi.

Očisti vrijednosti filtra – kliknite da biste uklonili samo trenutačne vrijednosti s odabranih filtara. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni filtre – kliknite kako biste uklonili odabrane filtre. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni neiskorištene filtre – uklonite polja filtra bez vrijednosti.

light-bulbPRIMJER: Kako podijeliti pristup certifikatima i izdavateljima certifikata

Ako administrator ne želi omogućiti korisniku Johnu pristup ESMC izdavatelju certifikata, no želi mu omogućiti rad s certifikatima, administrator mora slijediti sljedeće korake:

1.Stvorite novu statičku grupu naziva Certifikati.

2.Stvorite novi skup dopuštenja.

a.Nazovite ovaj skup dopuštenja Dopuštenja za certifikate.

b.Dodajte grupu naziva Certifikati u odjeljak Statičke grupe.

c.U odjeljku Funkcija odaberite razinu "pisanje" za certifikate.

d.U odjeljku Korisnici kliknite icon_expand Izvorni korisnici pa odaberite John.

e.Kliknite Završi da biste spremili skup dopuštenja.

3.Premjestite certifikate iz grupe Sve u novostvorenu grupu Certifikati:

a.Idite na Više > Certifikati ravnopravnih računala.

b.Odaberite potvrdne okvire checkbox_ok pored certifikata koje želite premjestiti.

c.Kliknite Radnje > move_default Pristupi grupi, odaberite grupu Certifikati pa kliknite U redu.

Sada John može izmijeniti i upotrijebiti premještene certifikate. Međutim, izdavatelji certifikata sigurno su pohranjeni izvan dohvata korisnika. John neće moći upotrebljavati ni postojeće izdavatelje (iz grupe Sve) za potpisivanje certifikata.