Više

Odjeljak Više napredna je konfiguracijska komponenta programa ESET Security Management Center. Ovaj odjeljak sadrži alate koje administrator može upotrijebiti za upravljanje sigurnosnim rješenjima klijenta, kao i za postavke ESMC servera. Ove alate možete upotrebljavati da biste konfigurirali svoju mrežnu okolinu tako da ne zahtijeva mnogo održavanja.

U ovom odjeljku

Grupe

Predlošci dinamičkih grupa

Poslane datoteke

Karantena

Upravljanje licencama

Prava pristupa

Certifikati

Zadaci servera

Postavke servera