VDI, klonování a detekce hardware

ESET Security Management Center od verze 7 podporuje VDI prostředí, klonování stanic a ne-persistentní úložiště. Tato funkce vyžaduje označení některého stroje jako master, případně vyřešení rozhodnutí při detekci klonů nebo změně hardware.

Dokud nevyřešíte rozhodnutí, klientská stanice nebude replikovat data do ESMC serveru. Stanice si při svém připojení pouze ověří, zda již bylo rozhodnutí vyřešeno.

Vypnutí detekce hardware je nevratný proces, proto byste jej měli používat s opatrností a pouze na fyzických zařízeních!

Pro vyřešení většího množství rozhodnutí použijte na záložce Stav serveru dlaždici Rozhodnutí.

Jaké typy operační systémy a hypervizory jsou podporovány?

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Před tím, než začnete ESMC používat ve svém VDI prostředí, seznamte se v naší Databázi znalostí s podporovanými a nepodporovanými funkcemi jednotlivých VDI prostředí.

Pouze platforma Windows od Windows XP SP2 x64 a novější.

ESET Virtual Agent hosti nejsou podporováni.

Mobilní zařízení spravovaná prostřednictvím MDM nejsou podporována.

Linkované klony Virtual Boxu není možné od sebe odlišit.

Zcela výjimečně může sám ESMC rozhodnout o vypnutí detekce hardware. To se stane v případě, kdy ESMC hardware nepovažuje za důvěryhodný.

Podívejte se na seznam podporovaných konfigurací:

oCitrix PVS 7.0+ s fyzickými stanicemi

oCitrix PVS 7.0+ s virtuálními stanicemi v Citrix XenServer 7+

oCitrix PVS 7.0+ a Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+

oCitrix Machine Creation Services

o(bez PVS) Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+

oVMWare Horizon 7+ s VMWare ESXi

oMicrosoft SCCM (pro znovuzavádění obrazů)

 

VDI prostředí

Ve VDI poolu můžete použít master stanici s již nainstalovaným ESET Management Agentem. Není vyžadován VDI konektor, veškerou komunikaci zajišťuje ESET Management Agent. ESET Management Agenta 7 je však nutné na stanici nasadit dříve, než ji umístíte do VDI poolu (katalogu stanic).

Před vytvořením VDI poolu označte zařízení jako master v Detailech počítače (po kliknutí na tlačítko Hardware). Z kontextového menu vyberte možnost Označit jako master pro klonování (spojit s existujícím počítačem).

Při odstranění master stanice z ESMC se zakáže obnovení (klonování) identity. Nové stanice z poolu následně vždy získají novou identitu a vytvoří se pro ně ve Web Console nový záznam.

Při prvním připojení stanice z VDI poolu je interval replikace striktně nastaven na 1 minutu. Po několika prvotních replikacích se interval převezme z masteru.

Nikdy nevypínejte detekci hardware pro zařízení ve VDI poolu.

Master stroj můžete provozovat paralelně s klony a udržovat si jej aktuální.

 

vdi

Klonování stanic na hypervizoru

Klonovat můžete běžné stanice. Vyčkejte na připojení stanice a při rozhodnutí vyberte možnost Vytvořit počítač pouze jednou.

 

clon

Zavádění systémů na fyzické počítače z předpřipravených obrazů

Při instalaci nových počítačů ze zdrojového obrazu můžete mít v systému již nainstalovaného ESET Management agenta. V tomto případě máte dvě možnosti, jak situaci z pohledu ESMC řešit:

1.ESMC vytvoří nový počítač po každém nasazení systému.

Při připojení stanice vyřešte rozhodnutí manuálně, a vyberte možnost Vytvořit pokaždé nový počítač.

Před zahájením klonování označte stanici jako master. V Detailech počítače klikněte na tlačítko Hardware a vyberte možnost Označit jako master pro klonování (vytvořit nový počítač).

2.ESMC vytvoří nový počítač po každém nasazení systému, pokud došlo k jeho nasazení na novou stanici. Pokud došlo k znovu zavedení systému na stanici, kterou již ESMC zná (byl na ní nainstalován ESET Management Agent), dojde ke spojení s již existujícím záznamem.

Při připojení stanice vyřešte rozhodnutí manuálně a vyberte možnost Spojit pokaždé s existujícím počítačem

Před zahájením klonování označte stanici jako master. V Detailech počítače klikněte na tlačítko Hardware a vyberte možnost Označit jako master pro klonování (spojit s existujícím počítačem).

 

image

Paralelní replikace

ESMC Server rozpozná a vyřeší paralelní replikaci více stanic pod jednou identitou. Na tuto událost budete upozornění v Detailech počítače na záložce Upozornění. Máte dvě možností, jak tuto situaci vyřešit:

Klikněte na zobrazené upozornění a vyberte související akci. Počítače budou rozděleny na jednotlivé identity a dojde k trvalému vypnutí detekce hardware.

Zcela výjimečně může vypnutí detekce hardware způsobit konflikt. V takovém případě představuje jediné řešení úloha na obnovení klonovaného agenta.

Při použití úlohy na obnovení klonovaného agenta nebude nutné deaktivovat detekci hardware.