Přejmenování počítačů

Tuto úlohu využít pro automatické přejmenování počítačů zobrazených v ESMC Web Console, například do FQDN formátu. Po nainstalování ESMC je již tato serverová úloha připravena. Pokud se název zařízení od prvního připojení změnil, tato úloha zajistí jeho přejmenování na správný název.

Tato úloha automaticky přejmenovává každých 15 minut počítače umístěné ve statické skupině Ztráty a nálezy. V případě potřeby můžete použít a upravit již existující úlohu nebo si vytvořit novou.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Pokud chcete úlohu spustit okamžitě po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

 

Nastavení

Název skupiny – vyberte statickou nebo dynamickou skupinu, ve které chcete počítače přejmenovat.

Přejmenovat na základě:

Název počítače – jednoznačný identifikátor počítače v lokální síti

FQDN (Fully Qualified Domain Name) počítače – začíná názvem počítače a dále následují názvy všech nadřízených domén

Názvy musí být unikátní. Nastavení případného konfliktu jmen pro již existující počítače v ESMC je definováno v serverové úloze pro synchronizaci statické skupiny. Po dokončení přejmenování zkontrolujte pouze názvy počítačů, které se nacházejí mimo synchronizovaný strom.

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.