Odstranění nepřipojujících se počítačů

Tuto úlohu můžete použít pro automatické promazání počítačů, na základě vámi definovaných parametrů, zobrazených v ESMC Web Console. Úlohu můžete nastavit například tak, že odstraní všechny počítače, které se nepřipojili více než 30 dní (ESET Management Agent se nepřipojil k ESMC Serveru).

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Pokud chcete úlohu spustit okamžitě po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

 

Nastavení

Název skupiny – vyberte již existující statickou skupinu, ze které chcete odstranit nepřipojující se počítače, případně si vytvořte novou.

Počet dní, po které se počítač nepřipojil – zadejte počet dní.

Deaktivovat licenci – tuto možnost vyberte, pokud chcete na cílovém počítači deaktivovat produkt ESET a odstranit vazbu z licenčního portálu ESET License Administrator.

Odebrat nespravované počítače – tuto možnost vyberte, pokud chcete odstranit také nespravované počítače (zařízení, na kterých není nainstalován ESET Management Agent).

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.