Generování přehledu

Pomocí této úlohy si naplánujete jednorázové nebo pravidelné generování šablony přehledu do souboru, případně zasílání jejího výstupu na e-mail.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Pokud chcete úlohu spustit okamžitě po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

 

Nastavení

Šablona přehledu – ze seznamu vyberte alespoň jednu šablonu přehledu. Při vytváření úlohy bude mít uživatel k dispozici pouze šablony přehledů, které se nacházejí v jeho domovské skupině, resp. šablony, k nimž má přístup. V jedné úloze si můžete vybrat více šablon přehledů.

Dále se rozhodněte, zda přehled chcete odeslat e-mailem nebo uložit do souboru.

Doručení přehledu

Odeslat e-mailem

Pro odesílání e-mailů je nutné nakonfigurovat připojení k SMTP serveru v Nastavení serveru v sekci Rozšířená nastavení.

Komu – zadejte e-mailové adresy příjemců, kterým chcete odeslat přehled. Více adres oddělte čárkou (,). Případně můžete přidat další příjemce do pole Kopie nebo Skrytá kopie.

Předmět – zadejte předmět zprávy. Doporučujeme zadat výrazný předmět, takový, abyste si mohli e-maily pohodlně třídit ve svém poštovním klientovi. Toto pole není povinné, ale nenechávejte jej prázdné.

Obsah zprávy – zadejte obsah zprávy.

Odeslat e-mail, pokud je přehled prázdný – pomocí této možnosti zajistíte odesílání e-mailu také v případě, že v přehledu nebudou žádná data.

Možnosti tisku

Po kliknutí na odkaz Zobrazit možnosti tisku se zobrazí následující možnosti:

Výstupní formát – vyberte formát, do kterého chcete přehled vygenerovat.

Výstupní jazyk – vyberte jazyk zprávy. Standardně se použije jazyk, ve kterém používáte ESMC Web Console.

Velikost stránky/rozlišení (DPI)/orientace stránky/možnosti barvy/jednotky/okraje – toto nastavení použijte, pokud chcete následně přehled tisknout do PDF nebo PS formátu. Vyberte možnosti, které vyhovují vašim potřebám. Pro výstup do CSV není potřeba měnit tato nastavení.

details_hoverPoznámka:

Přehled můžete generovat do několika druhů souborů. Při použití CSV formátu bude datum a čas uložen v UTC formátu. Pokud budete přehled generovat do PDF nebo PS, použije se lokální čas serveru.

Uložit do souboru

Možnosti souboru

Relativní cesta k souboru – soubor s přehledem se vygeneruje do zadané složky.

Na Windows se přehledy standardně ukládají do složky: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\

Na starších Windows systémech do složky: C:\Users\All Users\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\

Na linuxových distribucích se přehledy standardně ukládají do složky: /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/GeneratedReports/

Uložit soubor, pokud je přehled prázdný – pomocí této možnosti zajistíte vytvoření souboru také v případě, že v přehledu nebudou žádná data.

Možnosti tisku

Po kliknutí na odkaz Zobrazit možnosti tisku se zobrazí následující možnosti:

Výstupní formát – vyberte formát, do kterého chcete přehled vygenerovat.

Výstupní jazyk – vyberte jazyk zprávy. Standardně se použije jazyk, ve kterém používáte ESMC Web Console.

Velikost stránky/rozlišení (DPI)/orientace stránky/možnosti barvy/jednotky/okraje – toto nastavení použijte, pokud chcete následně přehled tisknout do PDF nebo PS formátu. Vyberte možnosti, které vyhovují vašim potřebám. Pro výstup do CSV není potřeba měnit tato nastavení.

details_hoverPoznámka:

Přehled můžete generovat do několika druhů souborů. Při použití CSV formátu bude datum a čas uložen v UTC formátu. Pokud budete přehled generovat do PDF nebo PS, použije se lokální čas serveru.

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.

details_hoverPoznámka

Na Ubuntu Server je nutné doinstalovat X Server a xinit pro správnou funkci tisku PDF přehledů.

sudo apt-get install server-xorg
sudo apt-get install xinit
startx