Naplánování generování přehledu

Naplánovat jednorázové nebo pravidelné generování přehledu můžete několika způsoby:

V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Serverové úlohy. Klikněte na tlačítko Nová… a jako typ úlohy vyberte generování přehledu.

V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy, najeďte myší na šablonu přehledu, který chcete generovat, klikněte na šipku dolů a z kontextového menu vyberte možnost Naplánovat. Pokud vám žádný přehled z těch předdefinovaných nevyhovuje, vytvořte si novou šablonu.

Na Nástěnce klikněte na ozubené kolečko u konkrétního přehledu a z kontextového menu vyberte možnost Naplánovat.

V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy > Naplánované přehledy a klikněte na tlačítko Naplánovat.

Při plánování generování přehledu máte k dispozici několik možností:

V sekci Šablona můžete vybrat další šablonu a v rámci jedné naplánované úlohy vygenerovat více přehledů.

V části Naplánovat nastavte interval, ve kterém chcete pravidelně přehled generovat.

V sekci Doručení se rozhodněte, zda chcete přehled zaslat na e-mail nebo uložit do souboru.

Pro vytvoření naplánované úlohy klikněte na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a následně se spustí v intervalu definovaném podmínkou spuštění (jednou nebo pravidelně).

Naplánované přehledy

Informace o naplánovaném generování přehledů naleznete v sekci Přehledy > Naplánované přehledy. V této části a v kontextovém menu jednotlivých úloh jsou dostupné tyto akce:

Naplánovat

Kliknutím vytvoříte plán pro vygenerování existující šablony přehledu.

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detaily naplánované úlohy.

play_default Spustit nyní

Kliknutím spustíte naplánovanou úlohu.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte parametry naplánované úlohy. Do plánu můžete přidat další šablony, odebrat je z něj, upravit nastavení plánovače, podmínky spuštění a možnosti doručení přehledů.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii naplánované úlohy.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte úlohu z plánovače. Touto akcí nedojde k ovlivnění šablony přehledu.

move_default Přístup skupiny

Move the schedule to a different access group.

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.