MDM: řešení problémů

1.Co znamená chybová hláška: "Registrační token byl již použit nebo je neplatný?"

Tato chybová hláška se nejčastěji zobrazí v případě, kdy se pokoušíte přeregistrovat zařízení prostřednictvím odkazu, který byl již použit. Pro vyřešení situace si vygenerujte nový registrační odkaz. Případně je možné, že jste druhý pokus o přeregistraci zařízení provedli brzy po prvním pokusu. Ověřte tedy, zda je nový odkaz odlišný od původního. V opačném případě vyčkejte několik minut a zkuste vygenerovat nový odkaz pro přeregistraci zařízení.

2.Co znamená chybová hláška:"Nepodařilo se ověřit certifikát služby?"

Tato chyba poukazuje na problém s certifikátem APNS nebo FCM služby. V ESMC Web Console se může zobrazit jedna z níže uvedených hlášek:

Nepodařilo se ověřit certifikát FCM služby (0x0000000100001002)

Nepodařilo se ověřit certifikát APNS služby (0x0000000100001000)

Nepodařilo se ověřit certifikát APNS Feedback služby (0x0000000100001004)

Ujistěte se, že máte v systému správně nainstalovány důvěryhodné certifikační autority:

APNS certifikační autorita: Entrust Certification Authority. Potřeba pro ověření certifikátu z gateway.push.apple.com:2195;

APNS Feedback certifikační autorita: Entrust Certification Authority. Potřeba pro ověření certifikátu z feedback.push.apple.com:2196;

FCM certifikační autorita: GeoTrust Global CA. Potřeba pro ověření certifikátu z android.googleapis.com:443.

Požadovaná certifikační autorita by se měla nacházet v úložišti certifikátu na serveru, kde běží MDM. V případě operačního systému Windows jde o úložiště kořenových certifikátů. Na linuxu se umístění liší v závislosti na distribuci. Níže uvádíme nejčastější umístění:

Debian a CentOS: /usr/lib/ssl/cert.pem, /usr/lib/ssl/certs;

Red Hat: /usr/share/ssl/cert.pem, /usr/share/ssl/certs;

platnou cestu zpravidla vrátí příkaz openssl version -d.

Pokud se požadovaná certifikační autorita nenachází v systému, na kterém běží MDM, doinstalujte ji ručně. Následně restartujte službu ESMC MDMCore.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Buďte obezřetní, ověřování platnosti certifikátu patří mezi bezpečnostní vlastnost. Pokud vás konzole na toto upozorňuje, může se jednat o bezpečnostní hrozbu.