Legenda ikon

V této kapitole uvádíme seznam všech ikon a piktogramů, se kterými se můžete v ESMC Web Console setkat. Některé ikonky představují akci, jiné typ objektu nebo jeho aktuální stav. Většina ikon může nabývat tří barev/stavů, díky čemuž snadno rozeznáte jejich funkci:

details_default Výchozí ikona – akce je dostupná

details_hover Modrá ikona – takto barevně se ikona zvýrazní, když na ní najedete myší (možnost je aktivní)

details_disabled Šedá ikona – akce není dostupná

Ikona

Popis

details_default details_disabled details_hover

Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detailní informace o zařízení.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Přidat nové – kliknutí přidáte nové zařízení.

Nová úloha – kliknutím vytvoříte novou úlohu.

Nové oznámení – kliknutím vytvoříte nové oznámení.

Nová statická/dynamická skupina – kliknutím vytvoříte novou skupinu.

edit_default edit_disabled edit_hover

Změnit – kliknutím upravíte konkrétní objekt (úlohu, oznámení, šablonu přehledu, skupinu, politiku, …).

duplicate_disabled duplicate_default duplicate_hover

Duplikovat– kliknutím vytvoříte kopii existujícího objektu ve své domovské skupině.

move_default move_disabled move_hover

Přesunout – kliknutím přesunete počítač, skupinu, atp.
Přístup skupiny – kliknutím přesunete vybraný objekt do jiné statické skupiny.

delete_disabled delete_default delete_hover

Odstranit – kliknutím trvale odstraníte vybraný objekt.

rename_default rename_disabled rename_hover

Přejmenovat více položek – pokud vyberte více položek, pomocí této možnosti je můžete hromadně přejmenovat – jednotlivě nebo využitím funkce najít a nahradit s podporou regulárních výrazů.

scan_default scan_disabled scan_hover

Kontrola počítače – kliknutím spustíte na vybraném cíli volitelnou kontrolu počítače.

update_default update_disabled update_hover

Aktualizovat moduly – kliknutím spustíte na vybraném cíli aktualizaci modulů bezpečnostního produktu ESET.

mobile_default mobile_disabled mobile_hover

Mobil – obsahuje úlohy související s mobilními zařízení.

enroll_default enroll_disabled enroll_hover

Přeregistrovat – kliknutím vytvoříte úlohu pro opětovnou registraci zařízení.

unlock_default unlock_disabled unlock_hover

Odemknout – odemkne zařízení.

lock_default lock_disabled lock_hover

Uzamknout – kliknutím uzamknete zařízení.

locate_default locate_hover locate_disabled

Najít – zjistí GPS informace o pozici zařízení.

siren_default siren_disabled siren_hover

Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

remove_default remove_disabled remove_hover

Vymazat obsah – vymaže trvale všechna data uložená v paměti zařízení.

restart_default restart_disabled restart_hover

Restartovat – pokud vyberte tuto možnost nad konkrétním zařízením, provedete jeho restart.
Obnovit – kliknutím obnovíte soubor z karantény do původního umístění.

disable_default disable_disabled disable_hover

Vypnout – pokud vyberete Restart, a poté tuto možnost nad konkrétním zařízením, provedete jeho vypnutí

Deaktivovat produkt – po kliknutí deaktivujete produkty ESET nainstalované na koncovém zařízení (odstraníte vazbu z licenčních serverů společnosti ESET). Produkt se deaktivujte i v případě, že nebyl aktivován prostřednictvím ESMC. Daná licence přitom nemusí být spravovaná prostřednictvím ESMC.

play_default play_disabled play_hover

Spustit úlohu – kliknutím můžete na daném zařízení spustit již existující úlohu, definovat podmínku a volitelně throttling. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení. Spuštění vámi vybrané úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu.

clock_default clock_disabled clock_hover

Naposledy použité úlohy – po najetí na tuto položku se zobrazí několik úloh, které jste naposledy použili. Kliknutím na úlohu ji okamžitě spustíte nad konkrétním cílem.

mn_icn_user_normal mn_icn_user_disabled mn_icn_user_hover

Přiřadit uživatele… – kliknutím přiřadíte uživatele konkrétnímu zařízení. Seznam dostupných uživatelů naleznete v části Uživatelé zařízení.

manage_default manage_disabled manage_hover

Správa politikpolitiky můžete přiřadit přímo z kontextového menu vybraného objektu. Kliknutím si zobrazíte dialogové okno pro přiřazení politiky vybraným klientům/skupinám.

wakeup_default wakeup_disabled wakeup_hover

Probudit – kliknutím se ESMC Server pokusí navázat komunikaci s ESET Management Agentem prostřednictvím EPNS a vynutit okamžitou replikaci dat. Pokud cílová stanice žije, ESET Management Agent se okamžitě připojí k ESMC Serveru a nebude čekat na definovaný interval replikace. To je užitečné v případě, kdy chcete ihned spustit klientskou úlohu nebo aplikovat politiku.

deploy_default deploy_hover deploy_disabled

Nasadit ESET Agenta– kliknutím zobrazíte průvodce pro Nasazení ESET Agenta, například prostřednictvín serverové úlohy

mn_icn_connect_normal mn_icn_connect_disabled mn_icn_connect_hover

Připojit – kliknutím vygenerujete .rdp soubor, který vám umožní navázat rychle spojení s cílovou stanicí prostřednictvím RDP (Remote Desktop Protocol).

icon_mute

unmute_default unmute_hover unmute_disabled

Potlačit – kliknutím můžete potlačit počítač (ESET Management Agent nebude do ESMC reportovat data; budou se pouze sbírat). Po kliknutí se u počítače ve sloupci Potlačeno zobrazí ikona icon_mute.
Pro opětovné reportování dat z ESET Management Agenta do konzole klikněte na možnost Zrušit potlačení.

remove_default remove_disabled remove_hover

Zrušit – deaktivuje nebo odstraní nastavení/výběr.

edit_default edit_disabled edit_hover

Přiřadit– kliknutím přiřadíte politiku klientovi nebo skupině.

import_default import_disabled import_hover

Importovat – kliknutím importujete vybraný objekt (přehledy, politiky nebo veřejný klíč certifikační autority).

export_default export_disabled export_hover

Exportovat – kliknutím exportujete vybraný objekt (přehledy, politiky nebo certifikáty).

icon_computer

Počítač

icon_vm

Virtuální počítač (agentless)

mobile_default

Mobil

icon_server

Server

icon_file_server

Souborový server

icon_mail_server

Poštovní server

icon_gateway

Gateway server

icon_collaboration_server

Kolaborační server

icon_agent

Agent

icon_mdc

Mobile Device Connector

icon_rds

ESET Rouge Detection Sensor

icon_vma

Virtual Agent Host

icon_proxy

ERA 6.x Proxy

icon_era_server

ESMC Server

icon_share_local_cache

Shared Local Cache

icon_vah

Virtual Security Appliance

icon_eia

Enterprise Inspector Agent

icon_eis

Enterprise Inspector Server