Jak nakonfigurovat SNMP Trap službu

Pro úspěšný příjem SNMP zpráv je nejprve nutné správně nakonfigurovat SNMP Trap službu. Pro konfiguraci postupujte podle následujících kroků, v závislosti na vašem operačním systému:

WINDOWS

Předpoklady

Simple Network Management Protocol služba musí být nainstalována na počítači, na kterém běží ESMC Server, stejně tak na počítači, kde je nainstalován SNMP trap aplikace pro příjem oznámení.

Oba počítače musí být ve stejné podsíti.

SNMP služba musí být konfigurována na počítači, na kterém běží ESMC Server.

Konfigurace SNMP služby (ESMC Server)

1.Stiskněte klávesy Win + R. Do zobrazeného pole zadejte příkaz Services.msc a potvrďte stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na tlačítko OK. V seznamu najděte SNMP Service.

2.Na záložce Traps zadejte public do pole Community name a klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.

3.Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte název, IP adresu nebo IPX adresu počítače, na kterém běží SNMP trapping aplikace. Konfiguraci dokončete kliknutím na tlačítko Další.

4.Přejděte na záložku Zabezpečení. Klikněte na tlačítko Přidat pro zobrazení dialogového okna Konfigurace SNMP služby. Přejděte na záložku Zabezpečení a klikněte na tlačítko Přidat pro zobrazení dialogového okna Konfigurace SNMP služby. Oprávnění se následně přepne na POUZE PRO ČTENÍ. To je v pořádku.

5.Ujistěte se, že máte aktivní možnost Přijímat SNMP pakety od všech hostů a akci dokončete kliknutím na tlačítko OK. SNMP služba je tímto nakonfigurovaná.

Konfigurace SNMP Trap aplikace (klientská stanice)

1.Ujistěte se, zda je na klientské stanici nainstalovaná SNMP služba.

2.Nainstalujte aplikaci pro příjem trapu.

3.Nakonfigurujte aplikaci tak, aby přijímal SNMP trapy z ESMC Server (zadejte IP adresu a port ESMC Server).

4.Ujistěte se, že je ve firewallu na klientské stanici povolena komunikace na portu definovaném v předchozím kroku.

5.Aplikace nyní bude přijímat zprávy od ESMC Serveru.

 

details_hoverPoznámka:

SNMP Trap nepodporuje ESMC virtuální appliance.

LINUX

1.ESMC virtuální appliance obsahuje všechny potřebné balíčky. Na ostatních linuxových distribucích nainstalujte snmpd balíček jedním z následujících příkazů:
apt-get install snmpd snmp Debian a Ubuntu distribuce
yum install net-snmpCentOS, Red Hat a Fedora distribuce

2.Otevřete soubor /etc/default/snmpd a upravte následující atributy:

#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'
Zakomentujte celý řádek přidáním řetězce #.

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf'
Do souboru přidejte tento řádek.

TRAPDRUN=yes
Změňte parametr trapdrun na hodnotu yes.

3.Vytvořte si zálohu původního souboru snmpd.conf. Později jej budeme upravovat.

mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4.Vytvořte nový soubor snmpd.conf a vložte do něj následující řádky:

rocommunity public
syslocation "Testing ESMC6"
syscontact admin@ERA6.com

5.Otevřete soubor /etc/snmp/snmptrapd.conf a na jeho konec vložte tento řádek:

authCommunity log,execute,net public

6.Pomocí následujícího příkazu spusťte SNMP službu pro zachytávání zpráv:

/etc/init.d/snmpd restart
nebo
service snmpd restart

7.Pro ověření, zda zachytávání funguje, použijte následující příkaz:

tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP