Akce

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Skupiny a vyberte skupinu, kterou chcete exportovat. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon na řádku s názvem skupiny. V zobrazeném kontextovém menu jsou k dispozici následující možnosti:

Akce

Popis

Platnost

Statická skupina

Dynamická skupina

details_defaultZobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace o skupině.

add_new_default Nová statická skupina

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové statické skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině. Kdykoli to však můžete změnit.

x

add_new_default Nová dynamická skupina

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině. Kdykoli to však můžete změnit.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo dynamické).

move_default Přesunout

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou skupinu.

import_default Importovat…

Pomocí této možnosti můžete, například z textového souboru, naimportovat seznam počítačů do vybrané skupiny. Pokud se počítač již ve skupině nachází, konflikt se vyřeší na základě vámi definované akce.

icon_export Exportovat…

Kliknutím exportujete seznam členů skupiny, včetně podskupin, do .txt souboru. Tento seznam můžete použít pro import v budoucnu.

x

add_new_default Přidat nové

Kliknutím přidáte do skupiny nové zařízení.

x

scan_default Kontrola počítače

Kliknutím spustíte volitelnou kontrolu na zařízeních, která jsou členem dané skupiny.

update_default Aktualizovat moduly

Kliknutím spustíte aktualizaci modulů na zařízeních, které jsou členy dané skupiny.

mobile_default Mobil

Více informací naleznete v kapitole Anti-Theft akce.

Přeregistrovat… – vytvoří novou klientskou úlohu pro přeregistraci mobilních zařízení.

Najít – zjistí GPS informace o pozici zařízení.

Uzamknout – uzamkne zařízení stejně jako při detekování podezřelé aktivity nebo označení zařízení jako ztracené.

Odemknout – odemkne zařízení.

Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

Vymazat obsah – vymaže trvale všechny uložená v paměti zařízení.

play_defaultSpustit úlohu

Pomocí této možnosti spustíte na všech klientech ve skupině konkrétní klientskou úlohu.

add_new_default Nová úloha

Kliknutím vytvoříte novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení.
Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu. Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. K jejímu spuštění dojde okamžitě.

clock_default Naposledy použité úlohy

Po kliknutí se zobrazí seznam naposledy použitých klientských úloh, které můžete rychle spustit.

manage_default Správa politik

Kliknutím přiřadíte politiku vybrané skupině.

add_new_default Nové oznámení

Kliknutím vytvoříte nové oznámení nad touto skupinou.

x

icon_apply_sooner_defaultPoužít dříve

icon_apply_later_defaultPoužít později

Pomocí těchto možností změníte pořadí dynamické skupiny. Změna pořadí může ovlivnit výsledné nastavení aplikované politikami na klientskou stanici.

x