Začínáme s ESMC Web Console

ESMC Web Console představuje centrální nástroj pro správu ESET Security Management Center a vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti. Dostupná je po nainstalování ESET Security Management Center, resp. nasazení ESMC virtuální appliance a připojíte se k ní z jakéhokoli zařízení v síti s internetovým prohlížečem.

V následujících kapitolách vám představíme ESMC Web Console a ukážeme si, jak ji používat. Prostřednictvím konzole si můžete vytvořit all-in-one instalační balíček, pomocí něhož najednou nainstalujete ESET Management Agenta i bezpečnostní produkt ESET. Po nasazení ESET Management Agenta budete schopni následně stanicím přiřazovat politiky, filtrovat je prostřednictvím dynamických skupin a data z nich získaných si generovat například do přehledů nebo zasílat jako oznámení. Na úvod doporučujeme začít těmito kapitolami:

Otevření ESMC Web Console

Průvodce prvotním spuštěním

Seznámení s ESMC Web Console

Stav serveru