Instalace bezpečnostního produktu ESET

Bezpečnostní produkt ESET můžete nainstalovat vzdáleně na počítač prostřednictvím klientské úlohy. Pro její vytvoření přejděte v hlavním menu na ikonu Klientské úlohy, vyberte úlohu operační systém > Instalace aplikace a klikněte na tlačítko Nová....

Informace o provedení úlohy naleznete po kliknutí na ikony Klientské úlohy. Aktuální stav úlohy zjistíte snadno díky ukazateli průběhu.

client_task

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis a vyberte si typ úlohy. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování úlohy.

Cíl

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Cíl není možné definovat při vytváření nové klientské úlohy. Cíl budete schopni definovat po vytvoření úlohy. Dokončete vytvoření úlohy a následně vytvořte podmínku pro její spuštění.

client_task_target

Nastavení

Klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci, která se použije pro aktivaci produktu instalovaného na cílové zařízení.

Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček vyberte z repozitáře nebo zadejte konkrétní URL k instalačnímu balíčku. Následně se zobrazí seznam dostupných balíčků, které je možné z repozitáře nainstalovat (například ESET ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK. Pokud vyberete možnost Instalovat balíček z URL, adresu zadávejte ve tvaru (nepoužívejte URL, které vyžadují autentifikaci):

http://adresa_serveru/balicek.msi – pokud instalujete z veřejného serveru nebo máte v síti vlastní HTTP server,

file://\\unc_cesta\balicek.msi – pokud instalujete ze síťového úložiště,

file://C:\installs\balicek.msi – pokud je instalační balíček na klientské stanici, na které úlohu chcete spustit.

details_hoverPoznámka:

ESMC Server i ESET Management Agent vyžaduje přístup k internetu. Obě komponenty si data a instalační balíčky stahují z ESET online repozitáře. Pokud máte síť bez přístup k internetu, musíte aplikace instalovat ručně, případně využít offline repozitář.

Pokud zašlete klientskou úlohu pro instalaci aplikace na počítač, který je v doméně, a máte instalační balíček uložen na síťové složce, musí mít počítač (nikoli uživatel) oprávnění pro čtení z dané složky. Provést to můžete prostřednictvím těchto kroků:

1.Přidejte účet počítače do Active Directory (například NewComputer$ ).

2.Ve vlastnostech složky s instalačním balíčkem přidělte na záložce Sdílení oprávnění pro čtení objektu NewComputer$.Mějte na paměti, že na konci názvu počítače je nutné ponechat znak "$".

Instalace ze sdílených umístění je možné pouze v případě, že je stanice členem domény.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

V případě potřeby můžete zadat parametry instalace, jinak ponechte toto pole prázdné. Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish