Vzdálené nasazení

ESET Management Agenta můžete nasadit vzdáleně prostřednictvím:

Doménové politiky (GPO) nebo Software Center Configuration Manager (SCCM) – tuto možnost doporučujeme pro nasazení na velké množství počítačů.

Severové úlohy pro Nasazení ESET Agenta – alternativa k první možnosti, kterou je možné využít v doménových sítích.

Prostřednictvím ESET Remote Deployment tool nasadit all-in-instalační balíček (ESMC Agenta i bezpečnostního produktu ESET) vytvořený v PRODUCT Web Console.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Při vzdáleném nasazení se ujistěte, že mají všechny cílové stranice připojení k internetu.

Oprávnění

Abyste mohli vytvářet instalační balíčky, musíte k tomu mít oprávnění. Více informací naleznete v tomto příkladu.

Pro použití serverové úlohy Nasazení agenta musí mít uživatel přidělen tato oprávnění:

Použít u položky Skupiny a počítače – aby mohl vybrat cílové zařízení pro Nasazení ESET Agenta.

Použít u položky Certifikáty ve statické skupině, v níže se nacházejí klientské certifikáty (standardně Všechna zařízení).

Použít u položky Nasazení ESET Agenta v sekci Serverové úlohy a podmínky spuštění – aby mohl úlohu spustit.