Prvotní konfigurace ESMC, nasazení agentů a VDI

Předtím než začnete ESET Security Management Center používat ke správě bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti, doporučujeme provést prvotní nastavení. V sekci Stav serveru máte přístup k nejdůležitějším nastavením, ale zároveň také informace, zda je vše korektně nastaveno a své uplatnění najde nejen při prvotním spuštění, obzvláště, pokud jste přeskočili Průvodce prvotním spuštěním.

Jak vytvořit nové uživatele?

Přihlaste se do ESMC Web Console a vytvořte dalšího nativního uživatele a přiřaďte mu sadu oprávnění s odpovídajícími oprávněními pro používání ESET Security Management Center.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pro každodenní používání ESMC nedoporučujeme využívat předdefinovaný účet Administrator. Měli byste ho používat jako servisní účet v případě, kdy se vyskytne problém s jinými uživatelskými účty. V takovém případě se můžete stále přihlásit pod účtem Administrator a problémy vyřešit.

 

K čemu slouží certifikáty?

Certifikáty představují důležitou součást ESET Security Management Center. Prostřednictvím nich je ověřována komunikace mezi jednotlivými komponenty ESMC infrastruktury. Pro zajištění funkční komunikace musí být všechny klientské certifikáty platné a vydané stejnou certifikační autoritou.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že uvidíte pouze certifikáty, které jsou ve vaší domovské skupině a máte přístup pro čtení certifikátů. Certifikáty vytvořené v průběhu instalace jsou umístěny v nejnadřazenější skupině Všechna zařízení a má k nim standardně přístup pouze administrátor.

Při používání certifikátů máte několik možností:

Můžete využívat certifikáty vygenerované v průběhu instalace ESMC.

Můžete si vytvořit novou certifikační autoritu a prostřednictvím ní nebo vlastní podepsat certifikáty pro požadované komponenty (ESET Management Agent, ESMC Server, ESMC MDM nebo Virtual Agent Host).

Můžete použít vlastní certifikační autoritu a certifikáty.

 

details_hoverPoznámka

Při migraci ESMC Serveru na nový stroj si exportujte/zálohuje všechny používané certifikační autority a certifikát ESMC Serveru. Pokud nenastavíte stejný certifikát novému serveru, stávající ESET Management Agenti se vám k němu nepřipojí.

 
Správa licence

Možnosti pro správu licencí v ESET Security Management Center naleznete v sekci Další > Správa licencí.

Licence můžete přidat prostřednictvím licenčního klíče, účtem na portále ESET Business Account, (případně účtem bezpečnostního administrátora z portálu ESET License Administrator nebo nahráním offline licenčního souboru.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny. Licence není možné rozdělit.

Možnosti nasazení

Existuje velké množství možností pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET. Záleží pouze na možnostech vaší sítě a vašich potřebách. Více informací naleznete v samostatných kapitolách.