Registrace iOS zařízení

details_hoverPoznámka:

Pro registraci iOS zařízení v Apple Device Enrollment programu (DEP) přejděte do této kapitoly.

1.Ťukněte na registrační odkaz, který jste obdrželi e-mailem nebo přímo do prohlížeče zadejte adresu MDM serveru včetně portu (například https://esmcmdm:9980/<token>) nebo použije QR kód.

2.V zobrazeném dialogovém okně ťukněte na Instalovat. Pro pokračování může být vyžadováno zadání hesla, které má uživatel nastaveno pro přístup do svého zařízení.

mdm_ios_enrollment02

3.V dalším kroku vyberte možnost Důvěřovat.

mdm_ios_enrollment_trust

4.Nyní je MDM profil nainstalován. Informací, že profil není podepsán se neznepokojujte. Jedná se o standardní chování v případě MDM. Profil je podepsán certifikátem, pouze iOS zařízení jej nedokáže rozpoznat. Pokud chcete mít registrační profil podepsaný, použijte HTTPS certifikát vydaný autoritou, které důvěřuje společnost Apple. Případně si můžete HTTPS certifikát podepsat.

mdm_ios_enrollment04

5.V případě potřeby si můžete zobrazit detailní informace o daném profilu.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Odstraněním tohoto profilu ze zařízení dojde k vymazání všech firemních informací (poštovních účtů, kontaktů, atp.) a zařízení již nebude spravované prostřednictvím ESET Security Management Center. Pokud uživatel profil ručně odstraní, ESMC se o odebrání profilu ze zařízení nedozví. Poznáte to pouze podle toho, že se stav zařízení nejprve změní na validation-status-icon-warning a později na validation-status-icon-error Podle ničeho jiného nepoznáte, že došlo k odebrání profilu.

mdm_ios_enrollment07