Kontextové menu

Použitím kontextového menu na nástěnce se dostanete k bližším informacím. Přehledy umístěné na nástěnce, ať jako graf nebo tabulka, jsou interaktivní. To znamená, že po kliknutí do přehledu si můžete zobrazit detailní informace (agregovaná data), případně provést související akci. Kontextové menu je dostupné na více úrovních.

V závislosti na kontextu jsou dostupné následující možnosti:

Zobrazit Detailní informace – název počítače a jeho popis, název statické skupiny, do které zařízení patří atp. Zobrazí originální (neagregovaná) data pro vybraný řádek.

Zobrazit Pouze 'hodnota' – zobrazí pouze data s vybranou úrovní závažnosti: informativní, kritické, bezpeční rizika, bezpečnostní oznámení, atp.

Rozbalit sloupec 'hodnota' – po kliknutí zobrazí agregované informace (obvykle dostupné v souhrnných přehledech. Například pokud je ve sloupci zobrazena pouze číslice a kliknete na možnost Rozbalit sloupec Počítač, zobrazí se detailní informace o počítačích.

Zobrazit Na záložce Počítače (všechny) – přesměruje vás na záložku Počítače a zobrazí prvních 100 výsledků.

Akce jedním kliknutím

Po kliknutí do tabulky nebo grafu s přehledy zobrazujícími informace o nalezených problémech se v kontextovém menu zobrazí dodatečné položky:

'Úloha vedoucí k vyřešení upozornění' – kliknutím na tuto možnost naplánujete na klientovi spuštění relevantní úlohy (s podmínkou spuštění ihned).

Pokud situaci není možné vyřešit prostřednictvím úlohy a její řešení spočívá v úpravě konfigurace, zobrazí následující možnosti:

oSpráva politik

oNová politika

Najít na webu – po vybrání této možnosti se text daného upozornění vyhledá prostřednictvím vyhledávače Google. Tuto možnost můžete využít v případě, kdy není dostupná žádná související akce (klientská úloha nebo úprava politiky), a zkusit řešení vyhledat na internetu.

 

details_hoverPoznámka:

Po vybrání libovolné možnosti se zobrazí prvních 1 000 záznamů.

Kliknutím na tlačítko Vygenerovat a stáhnout si můžete přehled stáhnout do svého PC. Vybrat si můžete formát .pdf, .ps nebo .csv (pouze tabulková data).

drilldown_computer_expand

drilldown_computer_all