Dynamická skupina – počítač chráněný bezpečnostním produktem ESET

Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro automatizaci úloh, které chcete provést okamžitě po nainstalování produktu na stanici, například: například aktivace, kontrola počítače, atp.

V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou šablonu kliknutím na tlačítko Nová šablona....

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz

1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND.

2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky: Počítač > Maska spravovaných produktů > v > Chráněno produktem ESET: Počítač. Případně vyberte vámi požadovanou masku produktu.

Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.