Aktualizace modulů

Pomocí této úlohy aktualizujete moduly bezpečnostního produktu ESET na cílové stanici. Toto je obecná úloha platná pro všechny bezpečnostní produkty bez ohledu na platformu. Seznam všech aktualizovaných modulů naleznete v koncovém produktu v sekci O programu.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Vyprázdnit aktualizační cache – tato možnost odstraní všechny dočasné aktualizační soubory z klienta, což může vyřešit většinu problémů s nefunkční aktualizací detekčních a programových modulů.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish