Vyžádat SysInspector protokol (pouze pro Windows)

Pomocí této možnosti získáte SysInspector protokol z bezpečnostního produktu na cílové stanici, který tuto funkci podporuje.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Uložit protokol na klienta – vyberte tuto možnost, pokud chcete SysInspector protokol odeslat nejen do ESMC, ale nechat jej uložený také na klientovi. Pokud bude máte na klientovi nainstalován například ESET Endpoint Antivirus, protokol se standardně uloží do složky C:\Program Data\ESET\ESET Endpoint Antivirus\SysInspector.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish