Odinstalace aplikace

Pomocí této úlohy můžete z cílové stanice odinstalovat produkty ESET, případně další aplikace, které nepotřebujete. Pokud odinstalujete ESET Management Agenta, nastavení produktu ESET spravovaného prostřednictvím ESET Management Agenta zůstane zachováno.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Před odebráním zařízení ze správy doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem). Po spuštění této úlohy dojde k přerušení všech běžících úloh. Jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v závislosti na aktuálním stavu replikace ESMC zobrazit správně. Po odinstalování agenta můžete bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Možnosti odinstalace aplikace

Odinstalovataplikaci ze seznamu:

Název balíčku – vyberte součást ESMC, bezpečnostní produkt ESET nebo aplikaci třetí strany. V seznamu se zobrazí všechny nainstalované balíčky na dané stanici, které je možné vzdáleně odinstalovat.

Verze balíčku – vybrat můžete pouze konkrétní verzi dané aplikace, případně odinstalovat všechny verze balíčku.

Parametry odinstalace – v případě potřeby definujte parametry odinstalace.

Automaticky restartovat, když je potřeba – vynutí restart operační systému, pokud jej instalační balíček vyžaduje.

 
OdinstalovatAntivirový program třetí strany pomocí nástroje ESET AV Remover – seznam podporovaných antivirových programů naleznete v Databázi znalostí. Nejedná se o klasickou odinstalaci prostřednictvím systémového panelu Programy a funkce. Pro odstranění je použit nástroj třetí strany, který dokáže aplikaci odstranit kompletně včetně záznamů v registru.

Postup pro odinstalaci jiných antivirových řešení naleznete v Databázi znalostí Databázi znalostí.

Pokud máte nastavení produktu ESET chráněno heslem, podrobnější informace naleznete v Databázi znalostí.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

details_hoverPoznámka:

Máte-li máte nastavení produktu ESET chráněno heslem, je potřeba jej zadat při vytváření odinstalační úlohy. V opačném případě odinstalace selže. Příklad výsledku: Product: ESET Endpoint Security -- Error 5004. Pro pokračování v odinstalaci je potřebné zadat správné heslo. Jako parametr tedy zadejte PASSWORD=vašeheslo. Případně na stanici aplikujte Databázi politiku, která nejprve zruší ochranu heslem. Poté budete schopni produkt odinstalovat vzdáleně prostřednictvím úlohy.