Správa karantény

Pomocí této úlohy můžete spravovat objekty uložené v karanténě ESMC Server, ve které jsou uloženy infikované nebo podezřelé objekty, které nalezly bezpečnostní produkty ESET na klientských stanicích.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Možnosti správy karantény

Akce – vyberte akci, kterou chcete provést s objekty umístěnými v karanténě.

Obnovit objekt –obnoví objekt do svého původního umístění, ale nadále bude kontrolován a může být kdykoli znovu přesunut do karantény.

Obnovit objekt a příště vyloučit – obnoví objekt do svého původního umístění a vytvoří se na něj výjimka.

Vymazat objekt – trvale odstraní objekt.

Typ filtru – umožní filtrovat objekty v karanténě na základě níže uvedených kritérií. Filtrovat můžete podle hashe objektu nebo podmínek.

Nastavení filtru:

Nastavení filtru kontrolních součtů – zadejte kontrolní součty objektů umístěných v karanténě. Přidat je možné pouze existující objekty z karantény.

Výskyt od/do – vyberte časové období, ve kterém se objekt nacházel v karanténě.

Minimální/maximální velikost (v bajtech) – definujte minimální a maximální velikost objektu v karanténě.

Název hrozby – vyberte typ hrozby.

Název objektu – vyberte objekt z karantény.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish